Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Довідка

Snietnica

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem świętego Dymitra.

Cerkiew w Śnietnicy, mimo wielu zmian i remontów reprezentuje przyjęty w systematyce północno-zachodni typ cerkwi łemkowskiej. Pierwotnie była typowo trójdzielna z prezbiterium, nawą i babińcem, dziś jest to obiekt dwudzielny, pierwotny babiniec został zastąpiony wydłużoną nawą. Przy prezbiterium od strony północnej zakrystia. Od strony zachodniej zbudowana w konstrukcji słupowo-ramowej, szalowana poziomymi deskami, wieża o ścianach pochyłych z kruchtą.

Dachy przykrywające prezbiterium i nawę, kalenicowe, pokryte blachą, trójpołaciowe, zwieńczone baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Na izbicy wieży, namalowane są tarcze zegarowe

Powstanie cerkwi w Śnietnicy datuje się na rok 1755. W pierwszej połowie XIX wieku dokonano remontu obiektu, który dosyć istotnie zmienił jej pierwotny wygląd (zlikwidowano babiniec, zastępują go wydłużoną nawą, zmieniono konstrukcję dachu, przesunięto wieżę), kolejnym elementem, który zachował się do dnia dzisiejszego a jest efektem XIX-wiecznych prac, jest pochodząca z 1874 roku kruchta.

Teren cerkwi otoczony jest kamiennym murkiem, z racji położenia świątyni na skarpie od strony plebani bardzo niskim natomiast od strony drogi bardzo wysokim.

Po 1947 roku cerkiew w Śnietnicy była użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Aż do 1997 roku ta w pełni wyposażona cerkiew użytkowana była przez rzymskich katolików, kiedy to zwrócono ją grekokatolikom.

Wnętrze świątyni zdobi kompletny, barokowy ikonostas autorstwa Józefa Bogdańskiego, za którym, w prezbiterium, znajduje się barokowy ołtarz z rzeźbami świętych Piotra i Pawła. W nawach usytuowane są dwa ołtarze boczne. Ściany pokrywa polichromia, również autorstwa Józefa Bogdanskiego. Wewnątrz bardzo dużo haftowanych chust, ozdobionych wzorami ludowymi.

Zaraz za cerkwią, w stronę Banicy, plebania.

Джерело: