Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Дмитра

Розмір зображення: 600:405 піксел

Дерев’яна церква св.Дмитра 1755 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 149].

Діюча греко-католицька церква (станом на 30.06.2000 р.)

Джерело:

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Demetriusza (ob. kościół rzymskokatolicki) zbudowana w latach 1755-1758 w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, z izbicową wieżą o pochyłych ścianach, konstrukcji słupowej. Nawa w kształcie prostokąta, prezbiterium zamknięte ścianą prostą, przy nim zakrystia. Do wieży dobudowana niewielka kruchta. Dachy nad nawą i prezbiterium kalenicowe, trójpołaciowe. Dach nad nawą łamany uskokowo. W zwieńczeniu wieży i dachów trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami. Nad prezbiterium i nawą kopuły namiotowe i częściowo strop z fasetą. Wyposażenie: ikonostas z XVIII w. z kompletnym zestawem ikon, ołtarze z XVIII w., jeden z ikonami Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny w Świątyni i Zdjęcie z Krzyża, drugi z ikoną Ukrzyżowanie oraz barokowe obrazy z XVIII w.