Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Собор Івана Хрестителя (XII ст., розібраний у 1464 р. або -70 р.)

Собор Івана Хрестителя (XII ст., розібраний у 1464 р. або -70 р.).

Мурована старинна престольна Церква Рождества св. Івана Хрестителя – побудована перемиським князем Володарем 1119-1124 рр. з тесаного каменя на замковій горі. Відібрана королем Владиславем Ягєлло у 1412 році. Тлінні останки князя Володара були викинуті поляками.

"Długosz opisując pobyt króla Władysława Jagiełły w Przemyślu w 1412 r. pisze: 'Z Medyki udał się król Władysław do Przemyśla razem z arcybiskupem Strygońskim i Michałem Kochmeistrem, a chcąc się oczyścić z rzuconej na siebie niesłusznie przez Niemców potwarzy, jakoby miał sprzyjać odszczepieńcom i szczególniejszą dawać schiźmie opiekę, w ich obecności kazał kościół katedralny na zamku przemyskim, wspaniale z ciosowego kamienia zbudowany, w którym sprawowano dotychczas obrządek grecki pod zarządem biskupa ruskiego poświęcić na katolicki i na łaciński obrządek przemienić, powyrzucawszy z grobów ciała i prochy Rusinów'. […] Cerkiew została rozebrana przed rokiem 1470, gdyż w tym czasie z ciosów katedry zamkowej zbudowano część prezbiterium obecnej katedry obrządku łacińskiego." (Antoni Kunysz i Franciszek Persowski Przemyśl w starożytności i średniowieczu (od czasów najdawniejszych do roku 1340) Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Rzeszów 1966).

У 1464 розібрана перемиським старостою, а тесані камені були використані до будови нової латинської катедри – сьогодні латинська Архикатедра.

Джерела:

Білий Б. Церкви Перемишля на протязі віків [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Перемишльсько-Варшавської архиєпархії УГКЦ: cerkiew.org

Підготував Іван Парнікоза, НІАМ "Київська фортеця"