Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Культурний шар Подолу

Пам’ятка археології

IX-XVIII ст.

Розміщення:

м. Київ, Подільський р-н.

Загальний опис:

Культурний шар Подолу потужністю 5-13 м лежить на пласті пісків алювіального походження. Особливість культурного шару IX-XII ст. – чергування гумусованих прошарків та алювіально-делювіальних пісків. За потужністю виділяються 3 зони культурного шару: перший – 5-6 м, другий – 8 м, третій – 12-13 м. У прошарках нижче 5 м добре збереглася деревина. Культурний шар IX-XVI ст. фрагментарно простежено на південь від старого русла р. Глибочиці, де пролягала межа міста. Прошарки XVII-XVIII ст. простежені по всій площі Подолу на глибину 0,7-1 м. Найважливіші знахідки і комплекси: житлові і господарчі споруди IX-XVIII ст.; ремісничі майстерні по обробці кольорових металів, скла, бурштину, кістки; фундаменти церкви Успіння Богородиці (Пирогощі) та Вірменської церкви XІV ст.; могильники – 1 (вул. Хорива) та 2 (вул. Спаська); гончарні печі XVII-XVIII ст. в урочищі Гончари; нумізматична колекція XI-XVIII ст.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Поділ – історична місцевість м. Києва, основний та найбільший торгово-ремісничий посад міста в давньоруський та середньовічний час, розташованій на надзаплавній терасі Дніпра. Безперервне заселення починається з IX ст. (найдавніший зруб дерев’яного житла – 887 р. на Житньому ринку). У давньоруський час XII-XIII ст. загальна площа Подолу становила більш як 180 га. В післямонгольський час Поділ стає основним осередком м. Києва. Його північна межа проходила по руслу р. Глибочиці. В XVII-XVIII ст. територія Подолу розширюється до сучасних меж. Перші розкопки Подолу провів В.А. Богусевич у 1950 р. на вул. Волоській, 14. Основні дослідження провела Київська археологічна експедиція (П.П. Толочко). З 70-х років дослідження Подолу проводить Подільська постійнодіюча археологічна експедиція ІА НАНУ (М.А. Сагайдак): Червона площа, Житній ринок, вул. Хорива, вул. Верхній і Нижній вал, Волоська, Щекавицька, Спаська, Воздвиженська та ін.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів № 1112 від 17.11.1987 р.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: Поштова пл., Верхній та Нижній вали, вул. Фрунзе, вул. Оленівська, вул. Набережно-Хрещатицька. Рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів № 920 від 16.07.1979 р. п. 2.2.1.

Основна бібліографія, архівні дані:

Алферова Г.В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII века.- К., 1982.

Археологічні дослідження стародавнього Києва – К., 1975.

Гупало К.Н. Подол в Древнем Киеве.- К., 1982.

Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII-сер. XVI ст.- К., 1996.

Новое в археологии Киева.- К., 1981.

Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ.- К., 199 ?.

Стародавній Київ.- К., 1976.

Стародавній Київ // Археологічні дослідження 1984-89 р.- К., 1993.

Толочко П.П. Древний Киев.- К., 1983.

Толочко П.П. Історична топографія Стародавнього Києва.- К., 197 ?.