Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Зелінський Федір (? - 1797 рр.)

ЗЕЛІНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ – київський майстер, помер у 1797 р. З його виробів відома шата ікони (Державний історичний музей УРСР у Києві, № 2316) з написом:

«Сію икону оукраси рабъ божій Тимофей Никоріца помещик села Тимофеевки є женою своєю Иуліянією Гервасієвною і постави въ селе своемъ въ церковь Покрова Прєсвятія Богоматере 1801 года месяца июля 20 дня. Зделана оу городе Киеве маистєром Феодоромъ Зеленськимъ»

і тавром – «ФЗ».

Центральний державний історичний архів УРСР у Києві, ф. 452, оп. 1, спр. 1, 1811 р., арк. 1 – 3.

Джерело: Петренко М.З. Українське золотарство 16 – 18 ст. – К.: 1970 р., с. 160.

Що це за Тимофіївка – не можу здогадатись.