Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Миколи

Розмір зображення: 800:584 піксел

Перші згадки про церкву св. Миколи датуються 1428 р. 1 У 1568 р. відремонтовано стару дерев’яну церкву стараннями о. Теодора з Чульчиць – вставлено нові вікна, покрито будівлю новими ґонтами. Ктитором виступив Станіслав Остророг, староста Холмський. 2 У 1573-1581 рр. па-рохом був священик Сидір Литвинович. 3 У документі – скарзі владики Леонтія 1581 р. про відмову сплати священиками церковних податків згадується парох о. Максим Шафран. 4 У 1602 р. місцевим парохом був о. Теодор. 5 Парохом у 1628-1635 рр. був о. Григорій Сидорович. 6 У 1639 р. 7 єпископом Методієм Терлецьким при церкві заснована гімназія, а у 1642 р. зведено нову дерев’яну церкву. 8 Теперішня мурована збудована у 1711-1730 рр. коштом єпископа Йосифа Левицького. 9 У 1759 р. єпископом Максиміліаном Риллом при ній засновано духовну семінарію. 10 Згідно найновішого дослідження Ч. Клєбоня, муровану церкву зведено у 1762 р. 11 У 1760 р. презенту на парафію отримав священик Матвій Борисевич замість відходячого Івана Померканта. 12

Після пожежі 1779 р. замість первісних дерев’яних будівель семінарії зведено нові муровані споруди, будівництво яких розпочато єпископом Порфирієм Важинським у 1799 р. і завершено на початку XIX ст. 13 З 1769 р. вони належали до василиянського ордену, до ліквідації його у 1864 р. 14 У 1804 р. за рішенням австрійського уряду приступлено до відбудови церкви. Проект відбудови у 1805 р. виконав циркулярний будівничий інженер Михайло Вотеський, а затверджено його у 1808 р. Найвищою Надвірною Цісарською Бухгалтерією. 15 У цьому ж році приступлено до робіт. Але воєнні події перервали роботи, які завершено щойно у 1815 р. стараннями пароха о. Павла Заткалика. У 1826 р. стараннями того ж пароха, що був і ректором духовної семінарії, відновлено церкву, змінюючи при цьому форму бані над навою. 16

У 1834 р. проект перебудови монастиря і церкви виконав будівничий красноставського повіту інженер В. Зюлковський. Роботи виконувались у 1837 р. – зведено нову баню. Теслярські роботи виконав майстер Антон Белліґно. 17У 1853 р. після довгої підготовки приступили до оновлення інтер’єру церкви за проектом 1841 р. В. Зюлковського, що передбачав і встановлення в церкві іконостасу, повне завершення яких здійснено у 1858 р. Іконостас ще у 1837 р. замовлено у сницерові Янові Ліндерові з Варшави, а золочення його – майстрові позолотникові Фридерику Бліклю, теж з Варшави. Ікони виконав маляр Бонавентура Домбровський. 18 У 1858 р. замовлено у малярів Андрія Орловського та Олександра Смолінського відновлення ікон у головному та бічних вівтарях і стінопис “Св. Духу променях” у головному вівтарі. 19 З 1875 р. – православна церква і духовна семінарія. У 1894-1896 рр. відремонтована, зі зміною форми бані, вигляд якої наближено до прийнятого в російському православ’ї. 20 Знову греко-католицька під час першої світової війни у 1915-1918 рр. 21 З 1919 по 1939 р. – римо-католицька каплиця при учительській семінарії. Відновлена у 1922-1937 рр. 22Під час другої світової війни знову греко-католицька церква. 23 Пошкоджена під час бойових дій в кінці другої світової війни. У 1977-1979 рр. проведено ґрунтовний ремонт споруди. 24 Тепер в церкві – концертний зал.

Барокова тридільна мурована споруда. Висока квадратова в плані нава з вужчим і нижчим, лучково в плані завершеним вівтарем зі сходу та рівношироким йому квадратовим бабинцем з заходу. При південно-західному куті нави розташована висока восьмибічна сходова вежечка, рівновисока з бабинцем. Вздовж північної стіни церкви розташована низька видовжена прибудова кінця XIX ст., в якій розташована захристія та присінок. Нава вкрита наметовим ламаним дахом, над вівтарем і бабинцем – двосхилі двосхилі дахи, над прибудовою – односхилий, сходова вежечка вкрита приплюсненою шоломовою банею. Стіни нави і бабинця членовані тосканськими пілястрами, вінцеві ґзимси профільовані. Прямокутні віконні прорізи, розташовані в двох рівнях, мають профільовані обрамування і завершені сандриками. Чільний фасад трирівневий, з отвором над входом, обрамованим по боках двома плитами і завершеним лучковою аркою, увінчаною трикутним оґзимсованим фронтоном. В інтер’єрі всі простори перекриті хрестово-циліндричними склепіннями. Стіни членовані тосканськими пілястрами, в наві – подвійними, на які опирається антаблемент. На осі апсиди – замурований вхід до приміщень семінарії. В південній стіні вівтаря розташована ніша для Святих Дарів. Хори, розташовані в бабинці, оперті на стіну, в якій є вхід, обрамований пілястрами.

1. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 20.

2. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Том XIX. Акты, относящіеся к исторіи бывшей Холмской єпархій. – Вильна, 1892. – C. CXIV.

3. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 1, 1899.

4. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Том XIX. Акты, относящіеся к исторіи бывшей Холмской єпархій. – Вильна, 1892. – С. 255.

5. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 1, 1899.

6. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 2, 1901.

7. Там само.

8. Там само. – С. 57.

9. Хрусцевич Г. Город Холм. // ПРС, VII. – С. 34.

10. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 2, 1901. – С. 57.

11. Kiełboń Cz. Dzieje cerkwi unickiej pw. Św. Mikołaja w Chełmie. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 87.

12. Там само. – S. 88.

13. Там само.

14. Петров Н. Холмско-Подлясскіе православные монастыри. // ПРС VII. – С. 172-187.

15. Kiełboń Cz. Dzieje cerkwi unickiej pw. św. Mikołaja w Chełmie. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 89.

16. Там само.

17. Там само. – S. 90.

18. Там само. – S. 93.

19. Там само.

20. Там само. – S. 95.

21. Там само. – S. 96.

22. Ochrona zabytków. 1993. N2. – S. 180-185.

23. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939-1941 рр. – Чікаго, 1975.

24. Ochrona zabytków. 1993. N2. – S. 180-185.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 438 – 440.