Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Біла Підляська м

Церква св. Йосафата

У 1939-1940 рр. в місті діяла неоунійна парафія, але невідомо, якою церквою вона користувалася [Lomaz В. Neounia w Diecezji Siedleckiej. // Chrześcijański wschód a kultura Polska. – Lublin, 1989. – S. 55-76; ЦДІА, фонд 309, опис 1, справа 1064].

Церква св. Марії Маґдалини.

На початку XX ст. в міській лікарні була влаштована домова церква [ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 260, аркуш 1]. Ліквідована після першої світової війни.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 97.

Список літератури – на сайті «».