Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Джерела

– ЦДІА України. – Ф.490. – Оп.3. – Спр. 10. РДВІА. – Ф.418. – Спр.684.

– Атлас Подольской Губернии // Журнал Министерства внутренних дел. – 1843.-Ч.ІІ.-КІІ. VІ.-С.337.

– Григорян В.Р. История армяпских колоннії УкраиньІ й Польши: (Армяпе в Подолии). -Ереван, 1980.

– Гульдман В. Памятники старини в Подолии: (Материалы для составления археологической карты Подольской губернии). – Каменец-Подольский, 1901.

– Історія міст і сіл УРСР: Хмельницька область. – К., 1971. -С.324.

– М[ельник] К. Путевые очерки Подолья // Киевская старина. – 1885. – Декабрь. – С.ЗЗ.

– Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года: (Преимущесгвенно по летописям) // Сборник сочинений Университета св. Владимира. – К., 1886. -Вып. VIII.-С.384.

– Павловский А. Местечко Жванец Камееецкого уезда Подольской епархии. (Исторический очерк) // Подольские епархиальные ведомости. – 1869. – №4. – С.157. – Памятники градостройтельства й архитектуры Украинской ССР: Иллюстрированный справочник-каталог. -К., 1986. -Т.4. -С.210.

– Пламеницька О., Пламеницька Є. Нова концепція формування системи фортифікації Кам’янця-Подільського в аспекті визначення віку міста // Фортифікація України: Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Матеріали. -Кам’янець-Подільський, 1993. – С.22-24.

– Пламеницька О. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі // Архітектурна спадщина України.-К., 1994. -Вип.1.-С.39-57.

– Сецинский Е. Город Каменец-Подольский: Историческое описание. – К., 1895. – С.87. Сецинский Е. Исторические сведения о приходах и церквах Подольской епархии. -Каменец-Подольский, 1895. -С.278. Сецинский Е. Археологическая карта Подольской губернии // Труды XI Археологического сьезда в Києве. – Москва, 1899.-С.311.

– Сецинский Е. Исторические местности Подолии и их достопримечательности. -Каменец-Подольск, 1911.-С.4.

– Сіціпський Є. Оборонні замки Західного Поділля ХІV-ХVІІ ст.: (Історично-археологічні нариси). – К., 1928.-С.57. Яворовский Н. Историко-статистнческое описание м.Жванца, его церкви и прихода // Труды комитета для историко-статистического описання Подольской епархии. – Каменец-Подольск, 1846.- Вып. І.-С.100.

* Вежа – архаїчний тип оборонної башти, розрахований тільки на чоловий (фронтальний) обстріл, на відміну від башти, призначеної для фланкувального обстрілу. Цей архаїчний тип був поширений в оборонному будівництві до кіпця XIII століття. – Прим. автора.