Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

1974 р. Паспортна інформація

Розмір зображення: 661:600 піксел

Давньоруське городище

Пам’ятка археології

XI-XIII ст.

Розміщення:

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, Ходорівецька сільрада (за даними 1974 р.), с. Княгинин, на правому березі р. Жванчик, на високому скелястому мисі, урочище Городисько.

Загальний опис:

Городище являє собою укріплення мисовидного типу. Територія мису в трьох місцях перерізана валами. Крайні два розташовані на віддалі 4 м один від одного, а третій – за 40 м від них. Найбільша висота валів 2 м. Довжина городища 70 м, найбільша ширина 30 м.

За формою городище майже трикутне. Його майданчик понижується до гострого кінця мису.

Розвідковими розкопками встановлено, що культурний шар городища залягає на глибині 0,25-0,80 м і складається з давньоруської кераміки XII-XIII ст. та трипільської і ранньоскіфської кераміки.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Городище належало давньоруському населенню і входило до складу Галицько-Волинського князівства.

Городище багатошарове. Колись тут було розташоване трипільське поселення; крім того, зустрічається матеріал скіфського часу. Воно входило до ряду тих військових фортець, які захищали південно-західні кордони Галицько-Волинського князівства від нападів зовнішніх ворогів.

Виявлене городище подільським археологом В.К.Гульдманом в1900 р. Розвідково було обстежено в 1974 р. співробітниками Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника.

Звіт, щоденник, підйомний матеріал зберігаються в Кам’янець-Подільському педінституті.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих № 84 від 25.03.1971 р.

Охоронний № : 658.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: згідно розпорядження Виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих № 143 від 05.05.1974 р. установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м від пам’ятника.

Основна бібліографія, архівні дані:

Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии.- Кам’янець-Подільський, 1901.

Ілюстративні матеріали:

План розташування городища.

Описано в [Сецинский Е.И. Исторические сведения и приходах и церквах Подольской епархии. 1. Каменецкий уезд. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1895 г., т. 7, с. 284].