Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Костел св.Бернардина

Костел св.Бернардина

Загальний вигляд з позиції А1 Джерело:

Kościół św. Bernardyna: Kościół ten, stojący niegdyś po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie starej plebani, nie istnieje od sześćdziesięciu lat. Spłonął 17 stycznia 1945 roku podczas wypierania z Grybowa przez Rosjan wojsk niemieckich. Miejsce na którym znajdował się niegdyś, znaczy obecnie niski murek z kamienia łamanego stanowiący jakby obrys jego ścian.

Kościół wzniesiony został w roku 1455 za sprawą niejakiego Braniriusa. Jego powstanie wiązało się z początkowym okresem rozpowszechniania się na terenie Małopolski kultu św. Bernardyna, założyciela zakonu Bernardynów. Był to obiekt drewniany, z drzewa modrzewiowego, konstrukcji zrębowej, z kwadratową niemą nawą o ściętych narożnikach oraz trójbocznie zakończone prezbiterium. Miał szalowane ściany i wysoki cztero spadowy dach, nad którym wznosiła się niewielka wieżyczka na sygnaturkę. Przy jego zachodniej, ścianie znajdowała się niewielka drewniana przybudówka nakryta dachem siodłowym, mieszcząca przedsionek, z którego wejście wprowadzało do nawy.

W nawie głównej elementem kompozycyjnym był okrąg z wizerunkiem Chrystusa przedstawionego w pół postaci, a wykonany w stylu bizantyjsko-ruskim. W końcu XIX wieku deski z owym malowidłem przeniesione zostały do kruchty zachodniej.

Kościół św. Bernardyna wyposażony był zupełnie przyzwoicie. Niestety ogień pożaru, który unicestwił go, strawił też wszystkie niemal znajdujące się w nim zabytki malarstwa i rzeźby. Zdołano uratować tylko niektóre z nich, między innymi dwa malowane na deskach obrazy z przedstawieniami św. Zofii i św. Anny oraz dwa trójkątne szczyty ołtarzowe z wizerunkami proroków Daniela i Zachariasza.

Джерело: