Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Іллі

Дерев’яна церква св.Іллі 1908 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 154].

У 1555 р. вже існуюча церква отримала привілей від власника села графа Миколи Радивила Чорного. 1 У 1603 р. вона згоріла і коштом дідича Миколи Христофора Радивила Сиротки виведено нову дерев’яну будівлю. 2 Згідно з записами більського священика Мануїла Селецького, у 1648 р. церква була вже греко-католицькою. 3 Стара будівля згоріла в середині XVII ст. Тоді ж виставлено нову дерев’яну церкву. 4 У акті візитації 1726 р. про неї сказано: “Церква дерев’яна, велика, напівстара. Невелика копула з хрестом (на наві), а на вівтарі і бабинці хрести в ґалках (підхрестових яблуках). Бабинець дзвіницю на собі має, рівно з церквою (навою) вгору виведений”. 5 У 1843 р. відремонтована коштом дідича князя Мирського і в церкві встановлено новий іконостас. 6 Парафія вчинила опір відлатинщенню обряду у 1867 р. та введенню православ’я у 1872-1874 рр. 7 З 1875 р. – православна. Ремонтована у 1876-1877 та у 1904 рр. 8 У 1907 р. збудовано нову окрему дзвіницю та проведено ґрунтовну реставрацію церкви у 1912 р., надаючи їй вигляду неоросійських будівель. 9 Ця перебудова була настільки ґрунтовною, що деякі дослідники датують збережену будівлю1908 р. 10 Після першої світової війни перетворена на костел. 11 Розібрана 1928 р. 12

1. Лонгинов А. Червенские города. – Варшава, 1885. – С. 331.

2. Мусиевич І. Сворская церковь. // ХВЕВ, 1880. № 20. – С. 327.

3. Холмский греко-униатский месяцеслов на 1870 год. – Варшава, 1870. – С. 54.

4. Мусиевич І. Сворская церковь. // ХВЕВ, 1880. № 20. – С. 327.

5. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780, a. 316.

6. Мусиевич І. Сворская церковь. // ХВЕВ, 1880. № 20. – С. 327.

7. Pruszkowski J. Martyrologium czyli męczeństwo Unji Swientej na Podlasiu. Lublin, 1921. – S. 192-198.

8. Мусиевич І. Сворская церковь. // ХВЕВ, 1880. № 20. – C. 327; ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 259.

9. Там само.

10. Górak J. Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny. // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – Warszawa, 1987. Т. ХХХІІ. Z. 3-4. – S. 239-250.

11. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

12. Дані від п. Богдана Мартинюка з Варшави.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 368.