Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору
Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Якова

Церква св.Якова

Розмір зображення: 995:1397 піксел

Церква св.Якова, 1612 р.

В 1623 р. маляр Павло Радиський виконав образ “Страшний суд”, який був у церкві [Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в 16 – 18 ст. – К.: 1983 р., с. 157].

Дерев’яна церква св.Якова 1604 (1612) р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 148].

Giemza J. Najstarsze zabytki malarstwa z cerkwi p. w. Świętego Jakuba Brata Pańskiego w Powroźniku [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna, cz. l, Łańcut 2003, s. 222-235;

Окрему групу складають лемківські церкви на Закарпатті та в районі Перемишля в Польській Народній Республіці. Принцип побудови їх виходить з типового прийому, тобто квадратний намет на квадратному зрубі. Вівтар іноді має скатні дахи, а над бабинцем стоїть висока каркасна вежа. Ці церкви мають підкреслено динамічну композицію, різке збільшення висот порівняно з висотою вівтаря. Однією з найдавніших і кращих пам’яток цієї групи є церква св. Якова Апостола в селі Поворознику біля Перемишля, збудована в 1604-1612 рр. з смерекових плениць. В церкві збереглися цінні стінописи XVII ст., старовинний іконостас, ікони першої половини XVIII ст. та дзвін, переданий до церкви в 1615 р. [Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. – К.: 1970 р., с. 84].

Cerkiew pw. św. Jakuba Młodego apostoła w Powroźniku – powstała prawdopodobnie w latach 1604-1606. Parafię greckokatolicką uposażył w roku 1637 biskup J. Zadzik. Na skutek zagrożenia powodziowego, została przeniesiona w roku 1814 na obecne miejsce i częściowo przebudowana. W tym okresie powstało nowe prezbiterium, stare natomiast zamieniono na zakrystię. W 1878 r. dobudowano główną wieżę o konstrukcji słupowej. Cerkiew została odnowiona w 1965 roku.

Jest to budynek drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Nad nawą kopuła namiotowa łamana trzykrotnie, w prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii sklepienie kolebkowe. Elewacja zewnętrzna i dach pokryty gontem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Wystrój cerkwi jest niezwykle bogaty. Zachowały się tutaj najbardziej cenne zabytki sztuki sakralnej w regio-nie byłego «klucza muszyńskiego».

Warto obejrzeć polichromię figuralną z 1637 roku, a także barokowy ołtarz główny z ikoną «Matki Bożej z Dzieciątkiem» z XVII wieku, oraz ikonostas będący tłem do ołtarza. Unikatową wartość mają również pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach, rokokowa ambona z 1700 roku, oraz dzwon z 1615 roku. Cerkiew od 1951 roku jest rzymskokatolickim kościołem. Parafię erygował w roku 1951 ks. biskup J. Stępa. W 1965 roku cerkiew poddana została renowacji.

Джерело:

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła z pocz. XVll w., przebudowana na pocz. XIX w.; obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; cenne wyposażenie cerkiewne z XVIII-XIX ww., ikonostas z XVll w. Cerkiew pobita i pokryta gontami. Izbicowa wieża o pochyłych ścianach wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej z baniastym hełmem z pozorną latarnią. Wnętrze nawy nakrywa kopuła namiotowa łamana uskokowo, prezbiterium strop z fasetą, a zakrystię sklepienie kolebkowe. W zakrystii zachowana unikatowa polichromia figuralna z 1637 r. Wyposażenie cerkiewne: – barokowy ikonostas – w ołtarzu głównym m.in. XVII-wieczna ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem. – barokowy ołtarz boczny. z obrazem Chrystus u słupa – rokokowa ambona z 1700 r. – ikony z XVII-XIX w. m.in. Sąd Ostateczny namalowany przez Pawlentego Radyńskiego w 1624 r. – dzwon cerkiewny odlany prawdopodobnie w 1615 r.