Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Замок Кам’янець

Замок Кам’янець

Dzieje zamku w Odrzykoniu

Według przekazów historycznych budowla istniała już w XII w. Był to drewniany zamek obronny, stanowiący osłonę granicy ówczesnej Polski z Węgrami i Rusią Czerwoną. W XIV w. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego na jego miejscu zbudowano okazały zamek. W 1543 r. Seweryn Bonar przebudował istniejący zamek gotycki, górny, zwany odrzykońskim. W ten sposób powstała potężna warownia. Podczas szwedzkiego potopu zamek był oblegany przez węgierskie wojska księcia Jerzego II Rakoczego i częściowo zniszczony. W 1796 r. wichura, jaka szalała nad Podkarpaciem, zerwała dach zamku. Od tego czasu budowla popadała w ruinę.

Odrzykoński zamek w sztuce

Z ruinami zamku związanych jest wiele legend i podań ludowych. W zamkowych murach akcję swych książek umieścili komediopisarz Aleksander Fredro i jego zacięty wróg, Seweryn Goszczyński. Szkice wykonywał także Jan Matejko. Fredro zainteresował się zamkiem w chwili, gdy po zawarciu związku małżeńskiego z Zofią Skotnicką, stał się współwłaścicielem ruiny. Natchnieniem do «Zemsty» stały się dokumenty odkryte w archiwum dworskim w Krościenku Wyżnym, mówiące o wieloletnim sporze Skotnickich i Firlejów.

Джерело: [2006 р.]

Kamieniec – Ruiny zamku wznoszącego się na wyniosłym, skalistym wzgórzu na pn. od Krosna, w obrębie wsi Odrzykoń. Zamek Kamieniec zw. też zamkiem Odrzykońskim stanowi jedną z najstarszych warowni podkarpackich. Wzmiankowany w 1348 r. Przypuszczalnie wzniesiony w miejscu wcześniej zamieszkałym, na co wskazują odkryte ślady osadnictwa z XII-XIII w. Zamek pod koniec XIV w. dostał się w posiadanie Klemensa z Moskorzewa Pilawy. Budowla do dziś imponująca rozmiarami, składa się z dwu zasadniczych części – Zamku Wyższego zw. Odrzykońskim i Zamku Niższego zw. Korczyńskim. W okolicy zamczyska występują ciekawie ukształtowane skały – stańce. Na terenie podzamcza zachowały się oryginalne wiejskie chaty.

Джерело: