Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Михаїла / Преображення

Церква св. Михаїла / Преображення

Розмір зображення: 800:526 піксел

Люблінський воєвода рекомендував православну церкву в селі зруйнувати (лист до Міністерства віросповідань і публічної освіти від 4 грудня 1937 р.).

В 1937 р. село належало до Грубешівського повіту [Купріянович Г., Рошенко М. Холмщина – минувшина і теперішність. – Пам’ятки України, 1995 р., № 3].

Вперше згадується у акті надання привілеїв 1675 р. королем Михайлом Корибутом Вишневецьким. 1 У 1749 р. священик був учасником Білопольського з’їзду духовенства. 2 В акті візитації 1760 р. існуюча дерев’яна церква названа св. арх. Михайла. 3 В 1773 р. 4 зведено нову дерев’яну церкву Преображення Господнього на місці попередньої. В списках 1816 р. церква вже не парафіяльна, а філія парафії в Городлі, а у списках 1863 р. – філія парафії в Лужкові. 5 Ремонтована у 1851 р. 6 З 1875 р. – православна. У 1909 р. громада звернулася до єпархіального управління з просьбою про дозвіл на будову нової, але архітектор Александр Пуринґ, оглянувши її у 1911 р., дав резолюцію, що вона ще піддається ремонтові. 7 В цей час в церкві зберігалася чудотворна ікона Пр. Богородиці. 8 Після першої світової війни стояла зачиненою. Знищена у 1938 р. під час нищення церков на Холмщині. 9

Це була тризрубна безверха будівля, 10 що складалася з трьох прямокутних зрубів (нави – ширшого). При вівтарі з півночі розташовувалась ризниця. Всі зруби були вкриті двосхилими дахами. На гребені вищого даху нави здіймався ажурний ліхтар з маківкою. На другому ярусі бабинця була влаштована відкрита голосникова аркада дзвіниці. Стіни церкви, шальовані вертикально дошками і лиштвами, вінчав профільований ґзимс, а підвалини прикривав невеликий дашок.

1. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

2. Петрушевич А. Холмская єпархия и святители ее по 1866 год. – Львів, 1867. – С. 82.

3. Kołbuk W. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. – Lublin, 1998.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

5. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 343, аркуш 35.

7. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmski Konsystorz Prawosławny, sygn. 2406.

8. Там само.

9. ЛНБ, Відділ рукописів, фонд 9, справа 4400, аркуш 71.

10. Zalewski L. Z epoki baroku i renesansu na Lubelszczyznie. – Lublin, 1949. – S. 70.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 163 – 164.