Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

1967 р. Історія українського мистецтва

Прикладом будівництва, здійсненого на основі регулярного плану, на заході України можуть бути міста Жовква (тепер Нестеров) [Marjan Оsiński. Zamek w Żółkwi. Lwów, 1933] і Броди, які забудовувались переважно наприкінці XVI – на початку XVII століття. Обидва вони виникли на місці давніх поселень і являли собою укріплені, регулярної форми замки з площею для торгівлі і більш-менш регулярною в плані суцільною житловою забудовою навколо неї. Міста оточували укріплення з валами й ровами. В Бродах працювали архітектор Дел’Аква та інженер Боплан, в Жовкві – Прихильний, які, проектуючи забудову цих міст, використали досвід європейського містобудування доби Відродження (Скамоцці, Базарі), що позначилось переважно у намаганні запровадити схеми ідеального міста з підкресленою регулярністю забудови та в тяжінні до оптичного замкнення простору вулиць і майданів. З двох характерних для «ідеальних міст» принципів планування забудови – радіального, коли вулиці віялом розходились від центра міста, і прямокутно-прямолінійного – на заході України застосовувався останній, як такий, що, мабуть, існував уже в практиці забудови багатьох міст (Львів та інші).

Джерело: Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1967 р., т. 2, с. 64.