Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Филипа

м. Самбір.

Самбірський.

Найраніші згадки походять з 1507 р. Першою відомою найдавнішою парафіяльною церквою в Самборі була церква св. Филипа, яка знаходилася поза міськими мурами при вулиці Перемиській. У 1554 р. для неї виділено ділянку землі. Наприкінці 17 ст. вона переходить під опіку оо. василіян, пізніше хилиться до упадку. У міських актах ця дерев’яна святиня згадується ще у 1760 і 1771 pp., але вже наприкінці XVIII ст. згадки про неї заникають. У 1795 р. вона чи то розвалилась, чи її розібрали.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 146 Галицьке намісництво, опис 20, справа № 1593.

Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 159 Галицька фінансова прокуратура, опис 9, справа № 2116.

«Вістник». – Відень, 1850, № 68.

«Нова Зоря». – Львів, 1928, № 65.

«Слово». – Львів, 1868, № 32; 1879, № 136; 1886, № 97.

Семчишин В. Короткий хронологічний літопис міста Самбора. – Самбір, 1992, c. 10, 22, 26, 42.

Шематизм греко-католицького духовеньства злучених єпархій Перемиської, Самбірської і Сяніцької на р.Б. 1934. – Перемишль, 1934.

Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa. – Przemyśl, 1990. – T. 1 – S. 135 – 155.

Lustracja wojewódstwa ruskiego 1661 – 1665. – Ossolineum. – Cz. 2. Ziemia Lwowska. 1974. – S. 149.

Джерело: Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія. – Льв.: 1998 р., с. 540 – 541.