Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Костел св.Михаїла

Płazów – par. Św. Michała Archanioła

37-614 Płazów,

tel. 0-16/631-94-13Proboszcz: ks. Jan Muda (1963-1991-2003)

Do parafii należą miejscowości: Łówcza, Piła, Płazów.

Kościoł filialny: Łówcza

Odpust: 29 IX

Liczba mieszkańców: 985

Historia parafii:

Powstanie parafii w Płazowie łączy się ściśle z założeniem miasta na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy w 1614 r. Założyciel miasta Jan Płaza z Mstyczowa, wielkorządca zamku krakowskiego oraz starosta lubaczowski i niepołomicki, wystawił tu drewniany kościół przy którym osadził Dominikanów. Z braku odpowiedniego uposażenia zakonnicy opuścili Płazów. Od roku 1615 na prośbę miejscowej ludności, bp chełmski zlecił opieke duszpasterską nad tym terenem Ks. Sebastianowi Kozubskiemu, proboszczowi z Narola. Po jego śmierci proboszczem został Ks. Błażej Zieliński dotychczasowy proboszcz w Lipsku k. Narola. Instalacji kanonicznej dokonał, 12 czerwca 1630 r., ks. Jan Sosin wikariusz generalny biskupa chełmskiego. Datę tę przyjmuje się jako erekcję nowej parafii. W 1639 r. król Władysław IV ponownie uposażył parafię. Terytorium parafii na przestrzeni wieków ulegało różnym zmianom. W roku 1912 powstała nowa placówka w Nowym Bruśnie, w 1945 w Hucie Różanieckiej, w 1966 w Rudzie Różanieckiej.

Pierwszy kościół drewniany został zastąpiony nowym, również drewnianym, z początku XVIII w. Obecny kościół zbudowany z kamienia i cegły, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, wzniesiono w 1818 r. i konsekrowano w r. 1843 pw. Św. Michała Archanioła.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

Kościół filialny, pw. MB Bolesnej, w Łówczy, odpust: 15 IX

Odpusty: 29 IX

Msze św. w niedziele i swięta, godz.: 8.00, 9.30 ( Łówcza), 11.00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1858

małżeństw od r. 1882

zmarłych od r. 1911

Kronika parafialna od r. 1639

Lista proboszczów: ks. Błażej Zieliński (1639), ks. Ludwik Plinowski (1717 – 1738), ks. Grzegorz Doliński (1738 – 1743), ks. Paweł Masłowski (1743 – 1748), ks. Mikołaj Sosnowski (1748 – 1751), ks. Walenty Jędrzejowski (1751 – 1763), ks. Jan Dachowski (1763 – 1765), ks. Kazimierz Sikorski (1765 – 1792), ks. Andrzej Dmuchowski (1792 – 1793), ks. Łukasz Misiunkiewicz (1793 – 1798), ks. Pius Milewski (1798 – 1813), ks. Justyn Młodecki (1813 – 1819), ks. Daniel Starzyński (1819 – 1826), ks. Wojciech Starocki (1826 – 1828), ks. Serafin Suwada (1828 – 1833), ks. Franciszek Ksawery Sanocki (1833 – 1838), ks. Jerzy Mazanek (1838 – 1844), ks. Franciszek Ksawery Bliczyński (1844 ), ks. Józef Wierzchowski (1844 – 1859), ks. Henryk Krzywoń (1859 – 1888), ks. Józef Krzeptowski (1888 – 1899), ks. Antoni Moczanowski (1900), ks. Jan Stojak (1900 – 1927), ks. Franciszek Brenny (1927 – 1936), O. Ireneusz Kmiecik (adm. 1936 – 1939), ks. Jan Terlecki (1939 – 1945), ks. Marian Lisowski (1945 – 1950), ks. Kazimierz Orzechowski (1950 – 1997)

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: ministranci, schola, Koła Żywego Różańca, Duchowa adopcja, III Zakon św. Franciszka

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Łówczy, Szkoła Podstawowa w Płazowie