Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

Дорофіївка с

Два локаційні привілеї відомі для Дорофієва. Перший був виданий 13 березня 1560 p. князю К.І. Вишневецькому, другий – у квітні (день не вказаний) 1572 p. Ярофію Гостському. Обидва привілеї надавали місту магдебурзьке право, один торг та два ярмарки. Перед появою другого локаційного привілею місто функціонувало, на що є документальні свідчення [РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 38, л. 249 об.-250 об.; д. 192, л. 138-138 об.; ЦДІАК України, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 128]. Отже, поява повторного привілею могла бути зумовлена тільки зміною власника поселення. І в даному разі повторний привілей “мовчить” про попередній.

Джерело: Заяць А.Є. До історії правової локації волинських міст XVI – першої половини XVIІ ст.: локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках. – Архіви України, 2001 р., № 4-5.

Ну, якщо це справді оце село…