Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Костел Благовіщення

Nowe Brusno – par. Nawiedzenia N.M.P.

Nowe Brusno 4, 37-620 Horyniec,

tel. 0-693-433-629

Proboszcz: ks. Bogusław Kornaga (1967-1992-2006)

Rezydent: ks. Józef Mołodyński (1925-1956-1965)

Do parafii należą miejscowości: Nowe Brusno, Polanka.

Odpust: 31 V

Liczba mieszkańców: 645

Historia parafii:

Nowe Brusno pierwotnie należało do parafii w Płazowie, od r. 1918 ekspozytura. Parafia erygowana w r. 1920. Ciężkim okresem w życiu parafii była II wojna światowa. 19 kwietnia 1944 r. UPA zniszczyła kompletnie wieś Rudka, mieszkańców zdziesiątkowano, ludność polska z terenu parafii wyemigrowała, kościół zamknięto. Opiekę nad parafią, w pierwszych latach po wojnie sprawowali Franciszkanie z Horyńca. Parafię reaktywowano ok. r. 1950. W latach: 1952-53 budowa plebanii. Do pracy w parafii, 29 listopada 1961 r., przybywają felicjanki. W latach 1988 – 89 budowa kolejnej plebanii.

Kościół parafialny, pw. Nawiedzenia NMP, w Nowym Bruśnie, z lat: 1906-1908, poświęcony, w r. 1908, przez bpa Władysława Bandurskiego, murowany z miejscowego kamienia, kryty blachą, sklepienie wykonane z drewna, remontowany w latach: 1951- 52 (wyk. boczne ołtarze i polichromia), 1968 (tynki zewnętrzne), 1982 (malowanie wnętrza i budowa chóru), 1996 remont kościoła z zewnątrz. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Buskiej, poświęcony, 31 grudnia 1661 r., przez bpa Stefana Kazimierza Harbickiego, umieszczony w ołtarzu 10 sierpnia 1952 r. 2004 – malowanie wnętrza kościoła.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1.Cerkiew pw. św. Paraskiewi w Nowym Bruśnie, z r. 1676, remontowana

2. Kapliczka przydrożna w Nowym Bruśnie, w pobliżu cerkwi, wewnątrz obraz MB Częstochowskiej

3. Kapliczka przydrożna na terenie wsi Rudka, wewnątrz rzeźba Pana Jezusa związanego

4. 9 przydrożnych krzyży wykonanych z miejscowego kamienia.

C. Cmentarze:

1. Cmentarz grzebalny, parafialny

2. Cmentarz ewangelicko – greckokatolicki, nieczynny

3. Cmentarz greckokatolicki, nieczynny

4. Cmentarz z okresu I wojny światowej, nieczynny

Odpust: Nawiedzenie NMP – ostatnia niedziela maja

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 11.00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1785

małżeństw od r. 1785

zmarłych od r. 1785

Kronika parafialna od r. 1945

Lista proboszczów: ks. Rudolf Kmieciński (1920 – 1930), ks. Jan Kordek (1930 – 1939), ks. Marian Florków (1939 – 1949), ks. Franciszek Woronowski (1949 – 1955), ks. Romuald Niedzielski (1955 – 1965), ks. Józef Mołodyński (1965-2001), ks. Jacek Bednarz (2001- 2006), ks. Bogusław Kornaga ( 2006 -

Powołania z terenu parafii: ks. Wiktor Płonczyński, ks. Ryszard Basznianin, ks. Lesław Białek, s. Monika Basznianin (skrytka), s. Helena Kolbuszewska (józefitka), s. Elżbieta Tomaszewska (CSFN)

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Rudolf Kmieciński

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, schola, ministranci, Rada parafialna, parafialny zespół charytatywny

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie