Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Миколи

Церква св. Миколи

Розмір зображення: 744:800 піксел

Фото автора, липень 1997 р. Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 289.

На Старому місті.

Існування в місті церкви ще у XIII-XIV ст. припускали історики І. Крип’якевич та Г. Сосна. 1 Нова була збудована з ініціативи власниці міста Анни, дочки Миколи Гадцита та її чоловіка Івана Забржезинсь-кого на початку XVI ст. 2 У 1564 р. Іван Данилович та його жінка Софія надали нові і підтвердили старі права новій церкві, збудованій міщанами замість знищеної пожежею старої та ериґували парафію. 3 У 1782 р. коштом власника міста Августа Чарторийського4 збудовано нову муровану класицистичну церкву, про що свідчить різьблений напис на вмурованій у східну стіну вівтаря кам’яній таблиці “ANNO DNI // 1782 // D 21 junii”. У 1845 р. 5 її обновлено після пожежі та встановлено органи. 6 Як і в парафії в Межиріччі Новому, і тут віруючі вчинили опір відлатинщенню у 1867 р. та введенню православ’я у 1872-1874 рр. 7 З 1875 р. – православна. У 1899 р. збудовано нову муровану дзвіницю, 8 а у 1912 р. проведено ремонт церкви. 9 З 1919 р. – костел, тоді ж реставрована. 10 У1923 р. добудовано бічні каплиці і захристію, 11 про що свідчить напис на чільному фасаді “Anno Domini 1923”.

Розташована при Ринковій площі міста. Споруда має неокласицистичні риси, орієнтована, в плані хрестова. Вівтар – гранчастий. При ньому по обох боках розташовані муровані захристії. Однонавовий чотирипрясловий головний корпус вкритий двосхилим дахом, зі сходу над вівтарем – трисхилим. На перехресті нав розташована вежечка з сиґнатуркою. Каплиці, рівновисокі з головною навою, вкриті двосхилими причілковими дахами з дещо нижчим гребенем. Чільний західний фасад завершений бароковим фронтоном, одноосьовий, з невеликим ризалітом. По осі фасаду розташований дверний проріз прямокутної форми в обрамуванні з ґзим-сом, над яким – вікно, а в тимпані фронтону, обрамованого пілястрами, – ніша з фігурою св. Иосифа з дитятком. Фронтон фланкують обеліски. Тиньковані стіни церкви прорізані прямокутними вікнами з півциркульним завершенням, в східній стіні вівтаря – круглим. Внутрішній простір зального вирішення. При західній стіні нави – хори, оперті на дві колони. Вівтар не відділений від нави, а бічні каплиці, перекриті пласкою стелею, відкриті в наву арковими вирізами. Збереглися фрагменти давнього церковного вистрою. При церкві розташована мурована дзвіниця 1899 і брама з кінця XVIII ст.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49; Ks. Sosna G. Historyczny zarys Kościoła Prawosławnego od zarania dziejów do chwili obecnej na terenie województwa Białostockiego. // Wiadomości Polskiego Autokiefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1978, N3-4. S. 43-95.

2. Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. – Białystok, 1991. – S. 74.

3. Лонгинов А. Червенские города. – Варшава, 1885. – C. 334.

4. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. T. 6. – S. 376.

5. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

6. Maliszewski M., Welik G. Unici Podlascy. Przewodnik Historyczny. – Siedlce, 1992.

7. Pruszkowski J. Martyrologium czyli męczeństwo Unji Swientej na Podlasiu. Lublin, 1921. – S. 211-216.

8. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 263, аркуш 55.

9. Там само.

10. Maliszewski M., Welik G. Unici Podlascy. Przewodnik Historyczny. – Siedlce, 1992. – S. 74.

11. Там само.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 288 – 289.