Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква Стрітення

Розмір зображення: 597:605 піксел

Люблінський воєвода рекомендував православну церкву в селі перетворити на костел (лист до Міністерства віросповідань і публічної освіти від 4 грудня 1937 р.).

В 1937 р. село належало до Грубешівського повіту [Купріянович Г., Рошенко М. Холмщина – минувшина і теперішність. – Пам’ятки України, 1995 р., № 3].

У 1749 р. священик цієї парафії був учасником Білопольського собору духовенства Холмської єпархії. 1 У акті візитації 1788 р. дерев’яна церква означена як стара. 2 Це була тридільна будівля з пірамідальним наметом над навою. Під час регуляції австрійською владою парафіяльної сітки в кінці XVIII ст. приєднана, як філійна, до парафії в Шиховичах. 3 З 1875 р. – православна. У 1907 р. збудовано в селі нову дерев’яну церкву, а стару, що згідно зі словами старожилів, мала коло 450 літ, перебудовано на цвинтарну каплицю. 4 Після першої світової війни обидві церкви зачинено. 7 червня 1938 р. за наказом польської влади обидві будівлі розвалені. 5 Під час німецької окупації в селі відновлено православну парафію і збудовано невелику церковцю. 6 8 лютого 1944 р. спалено село і церкву польським підпільним угрупуванням АК. 7

Збереглася фотографія 1930-х рр. цвинтарної церкви. 8 Судячи з неї, цвинтарна церква була старою парафіяльною, дещо поновленою і відремонтованою. Це була невелика дерев’яна будівля з ширшою прямокутною навою, вужчим прямокутним вівтарем і, ймовірно, таким же бабинцем. Наву вкривав двосхилий дах, вівтар – трисхилий. Гребінь даху нави вінчав сліпий чотирибічний ліхтар, вкритий пірамідальним завершенням. Стіни були шальовані вертикально дошками і лиштвами.

1. Петрушевич А. Холмская епархия и святители ее по 1866 год. – Львів, 1867. – С. 82.

2. Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Шиховичи. // ХВЕВ, 1891. № 5. – С. 79-81; № 6. – С. 92.

3. ЦДІА, фонд 694, опис 1, справа 585.

4. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993; ЛНБ, Відділ рукописів, фонд 9, справа 4400, аркуш 47.

5. Жуків Б. Нищення церков на Холмщині в 1938 р. – Краків, 1940.

6. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

7. Пастернак Є. Нариси історії Холмщини і Підляшшя. Вінніпег 1968. – С. 432.

8. МЕХП, збірка фотографій, № 14272.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 284.