Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Костел діви Марії - королеви Польщі

Łukawiec – par. N.M.P. Królowej Polski

37-626 Łukawiec,

tel. 0-16/631-04-04

Proboszcz:ks. Janusz Sokołowski (1962-1996-2007):

Wikariusz: ks. Jan Łaszyński (1981-2006-2006)

Rezydenci: ks. Józef Kornaga (1933-1958-1973-2007), ks. Feliks Kowal (1960-1984-1995)

Do parafii należą miejscowości: Łukawiec, Majdan Łukawiecki, Mielniki, Szczutków, Szczutków – Tuczarnia, Tarnawskie.

Kościoły filialne: Majdan Łukawiecki, Szczutków

Odpust: 6 I, 3 V, 14 IX

Historia parafii:

Parafia w Łukawcu erygowana została, 1 lipca 1754 r., przez bpa przemyskiego W.H. Sierakowskiego. Do nowej parafii, wydzielonej z parafii lubaczowskiej, włączono: Szczutków, Bihale, Nową Groblę, Kobylnicę Ruską i Kobylnicę Wołoską. W r. 1785 parafia liczyła 506 wiernych. W r. 1792 z parafii Łukawiec wydzielono parafię z siedzibą w Potoku Jaworowskim (z Kobylnicą Ruską i Wołoską).

Pierwotny kościół parafialny, pw. Objawienia Pańskiego, z lat: 1754 – 1756, modrzewiowy, fund. przez bpa przemyskiego Wacława Sierakowskiego, został konsekrowany przez niego, 6 stycznia 1757 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Obecny kościół parafialny, pw. NMP Królowej Polski, z lat: 1980 – 89, murowany, jednonawowy, w nowoczesnym stylu, wg projektu inż. Henryka Stawickiego z Krakowa, poświęcony przez, bpa Mariana Jaworskiego, w r. 1990. W głównym ołtarzu tego kościoła w r. 1990 r. umieszczono obraz Niepokalanego Poczęcia NMP z Tartakowa, koronowany, 3 czerwca 1991 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny, pw. św. Józefa Oblubieńca, w Majdanie, z lat: 1986 – 90, wg projektu inż. Józefa Olecha z Przemyśla.

2. Kościół filialny, pw. św. Wawrzyńca, w Szczutkowie, pierwotnie cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, z r. 1904, drewniany.

3. Cerkiew greckokatolicka, pw. św. Dymitra, w Łukawcu, z r. 1701, nieczynna.

4. Na terenie parafii jest 5 kapliczek przydrożnych i ok. 30 krzyży i figur Pana Jezusa i Matki Bożej.

C. Cmentarze:

1. Cmentarze grzebalne w Łukawcu: stary i nowy, czynne

2. Cmentarz komunalny w Szczutkowie, czynny

3. Cmentarz wojenny w Kuraczówce, z I wojny światowej, nieczynny.

Odpusty:

Urocz. Objawienia Pańskiego (6 I),

MB Królowej Polski (3 V)

Podwyższenia Krzyża św. (14 września)

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 16.00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1785

małżeństw od r. 1709

zmarłych od r. 1785

Kronika parafialna od r. 1922

Powołania z terenu parafii: ks. Michał Babij (Kanada), ks. Władysław Bednarczyk, ks. Mieczysław Kaciuba, ks. Jan Kisz (archidiec. wrocławska), ks. Stanisław Kolano (River, USA), ks. Feliks Kowal, ks. Józef Michalik (Kap. WP), ks. Mieczysław Mokrzycki (archidiec. lwowska), ks. Wiesław Mokrzycki, ks. Bogusław Syty (diec. gliwicka), al. Adam Sekula (II rok WSD), br. Benjamin Mokrzycki (Bracia Miłosierdzia Bożego), s. Natanaela Bednarczyk (CSSMA), s. Maria Chabior (SIC), s. Monika Chmiel (SAPU), s. Eliasza Gerega (sł. BDNP), s. Janina Pietraszek (CSSMA), Agnieszka Litwin (SAPU)

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Łukawcu, Szkoła Podstawowa w Łukawcu