Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Костел св.Трійці

Костел замковий 1545 р. Зруйнований [Нариси історії архітектури України: дожовтневий період. – К.: Держбудвидав, 1957 р., список пам’яток].

Дерев’яний кафедральний костел в Окольному замку був заснований за кн.Вітовта в 1425 р. В 1545 р. на його місці було збудовано новий костел з тесаного каменю в стилі ренесанс. В 1781 р. цей костел згорів і більше не відновлювався. Знаходився він на вул.Кафедранльній напроти нинішнього костелу єзуїтів.

Подібне пристосування культових споруд до оборони було явищем, поширеним на той час. Це виявилось і в архітектурі католицьких костьолів, що будувалися на Україні. Споруджений у 1545 році костьол святої Трійці (нині не існує) в «окольному» Луцькому замку, судячи з описів, повторював архітектуру Успенської церкви в Зимно. В ньому теж замість куполів – чотири оборонні башти; однаковим було розташування споруди в системі оборонних мурів. Чимало аналогій маємо і в архітектурі оборонних церков Білорусії того часу. Це, наприклад, пристосовані до оборони храми в Супраслі (1510 р.), Маломожейкові (початок XVI ст.), Синковичах (початок XVI ст.); вони теж мають бійниці на горищі, а інколи машикулі та наріжні башти [Древности. Труды комиссии по сохранению памятников при Московском археологическом обществе, т. VI, стор. 249 і далі]. [Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1967 р., т. 2, с. 46 – 47]

Корисна стаття у Вікіпедії: .