Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Михаїла

Церква св. Михаїла

Розмір зображення: 657:800 піксел

Kulno, pow. leżajski, gm. Kuryłówka

Cerkiew greckokatolicka z 1896 r.

Джерело: [2006 р.]

Вперше згадується у податкових реєстрах 1510 р. 1 Нова дерев’яна будівля була зведена в кінці XVII або на початку XVIII ст. (1712 р. ). 2 Наступна збудована у 1760 р. теж з дерева. 3 її розібрали у 1874 р. 4 Це була дерев’яна будівля з однією банею. Теперішня мурована церква зведена у 1872 р. 5 ще як греко-католицька. Іконостас для неї малював петербурзький академік Васильєв. 6 З 1875 р. – православна. Чинна увесь міжвоєнний період та період німецької окупації. Зачинена щойно у 1947 р. після виселення українців під час акції “Вісла”. Тепер – православна церква, філія парафії Тарногород, відновлена у 1956 р. 7 У 1972 р. в церкві створено філійну католицьку каплицю св. Максиміліана Кольбе. Тепер церква є єдиним в Польщі храмом, в якому католицькі і православні богослужения відбуваються почергово.

Розташована на рівній ділянці посеред села. Мурована з цегли, тинькована споруда. До ширшої, квадратової в плані нави зі сходу прилягає значно вужчий і нижчий прямокутний об’єм вівтаря, півночі і півдня рівні вівтареві бічні рамена, а з заходу – рівноширокий вівтарю бабинець з присінком в західній частині. Вища кубічна нава вкрита низьким чотирибічним пірамідальним наметовим дахом, увінчаним на вершині більшою цибулястою главкою на тонкій шиї. Вівтар і бічні рамена вкриті трисхилими дахами, а бабинець – двосхилим. Над присінком здіймається два яруси восьмибічної вежі-дзвіниці, завершеної високим восьмибічним наметом, увінчаним главкою на невеликій вузькій шиї. Стіни церкви декоровані наріжними лопатками і завершені аркатурним пояском. Портали головного входу в західній стіні присінку та в торцевих стінах рамен (південний – замурований) підкреслені характерними для російської архітектури розширеними півколонами, що підтримують архівольт.

1. Budzyński Z. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku. // Polska – Ukraina 1000 lat sąsiadstwa. – Przemyśl, 1990. T. l – S. 145.

2. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. T. 4 – S. 867.

3. Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Кульно. // ХВЕВ, 1892. № 18. – С. 330-332; № 19. – С. 349-351.

4. Там само.

5. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

6. Историко-статистическое описание церкви и прихода в селе Кульно. // ХВЕВ, 1892. № 18. – С. 330-332; № 19. – С. 349-351.

7. Ігнатюк І. Холмщина і Підляшшя. // Церковний календар. 1989. – Сянок. – С. 128-131.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 254 – 255.