Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Кляштор францисканців

Zespół klasztorny Franciszkanów. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NP Marii z II poł. XVII w., wybudowany w stylu późnego baroku. Klasztor murowany z lat 1758-1759.

Джерело: [2006 р.]

Horyniec – par. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

ul. Konopnickiej 2, 37-620 Horyniec,

tel. 0-16/631-30-16; 0-16/631-32-68

Proboszcz: Sylwester Miecznikl OFM Conv

Kat.: Włodzimierz ŁozińskiOFM Conv

Piotr Marszałkiewicz OFM Conv

Władysław Niemiec OFM Conv

Stanisław Pękala OFM Conv

Do parafii należą miejscowości: Dolina, Duchnicze, Dziewięcierz PGR, Górka, Hałanie, Horyniec, Horyniec PGR, Horyniec Zdrój, Krzywe, Niwki, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna PGR, Puchacze, Radruż, Radruż PGR, Ruda, Sioło, Świdnica, Tarasówka, Trusze Małe, Trusze Wielkie, Wólka Horyniecka.

Kościoły filialne: Dziewięcierz, Horyniec Zdrój, Nowiny Horynieckie, Radruż, Wólka Horyniecka

Odpust: 8 XII (parafialny), 13 VI, 2 VIII, 4 X (zakonne)

Liczba mieszkańców: 4015

Historia parafii:

Parafia w Horyńcu została utworzona w 1775 r. przy istniejącym tu kościele i klasztorze OO Franciszkanów Konwentualnych. Poprzednio Horyiec należał do parafii w Potyliczu (diec. chełmska). Kościół i przylegający do niego klasztor wzniesione zostały w latach 1757-1759 dzięki fundacji Mikołaja i Salomei Stadnickich, właścicieli Horyńca. Fundacja ta była podjęciem i zakończeniem fundacji pierwotnej z 1703 r., która nie doszła do skutku z powodu śmierci pierwszego fundatora Piotra Felicjana Telephusa.

Jednonawowy kościół, konsekrowany 27 czerwca 1773 r., przez bpa Stanisłąwa Jezierskiego, wraz z przybudowanym do niego klasztorem oraz dzwonnicą, której część parterową stanowi główne wejście do klasztoru, stanowią piękny zabytkowy zespół architektoniczny w stylu barokowym. W kościele zachował się piękny fresk na tęczy oddzielającej nawę kościoła od prezbiterium. Przedstawia on Chrystusa oraz świętych Mikołaja i Katarzynę Aleksandryjską, Dominika i Franciszka z Asyżu. Godną uwagi jest również rokokowa figura Matki Bożej Niepokalanej w głównym ołtarzu. Do cennych zabytków należą również portrety fundatorów kościoła oraz portret bpa Stanisława Jezierskiego.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1.Kościół filialiny, pw. Bł. Jakuba Strzemię, dobudowany w latach 70-tych XX w. do istniejącej od r. 1918 kaplicy dworskiej

2. Kaplica, pw. Św. Antoniego, w Nowinach Horynieckich, drewniana, z r. 1896 r. Odpust: niedziela po 12 VI

3. Kościół filialny, pw. Św. Brata Alberta, w Wólce Horynieckiej, z r. 1993

4. Kaplica w Radrużu, czynna

5. Cerkiew w Radrużu, nieczynna

6. Kaplica greckokatolicka w Dziewięcierzu, użytkowana także przez rzymskokatolików

C. Cemntarze:

Grzebalny, komunalny, czynny

Greckokatolicki w Radrużu, nieczynny

Greckokatolicki w Podemszczyźnie, nieczynny

Cmentarz z I wojny światowej w Nowinach Horynieckich

Odpusty:

parafialny – 8 grudnia,

zakonne: św. Antoniego- 13 VI, Porcjunkula – 2 VIII, św. Franciszka – 4 X

Msze św. w niedziele i święta, godz.:

kościół parafialny: 11.00, 16.00

kościół zdrojowy: 7.00, 8.15, 14.20

Dziewięcierz: 10.00

Nowiny Horynieckie: 13.30

Radruż: 9.00

Wólka Horyniecka: 10.30

Księgi metrykalne:

a) Horyniec – Radruż

chrztów: 1880 -1945, 1948 – 1965

małżeństw: 1864 – 1945

zmarłych: 1850 -1945, 1948 -

b) Horyniec

chrztów: 1871 – 1947, 1944 – 1968

małżeństw od r. 1934

zmarłych: 1893 – 1947

c) Krzywe

chrztów: 1871 – 1945

małżeństw: 1787 – 1945

zmarłych: 1787 – 1945

d) Nowiny Horynieckie

chrztów: 1896 – 1945

małżeństw: 1907 – 1945

zmarłych: 1878 – 1945

e) Podemszczyzna – Puchacze

chrztów: 1787 – 1945

małżeństw: 1785 – 1945

zmarłych: 1885 – 1945

f) Wólka Horyniecka

chrztów: 1878 – 1945

zmarłych: 1787 – 1945

Kronika parafialna i klasztorna od r. 1900

Lista proboszczów: O. Łukasz Krukar (1944 – 1947), O. Bronisław Małasiewicz (1947 – 1950), O. Wit Nowakowski (1950 – 1965), O. Bogumił Stachowicz (1965 – 1971), O. Stanisław Sikoń (1971 – 1974), O. Ambroży Wójtowicz (1974 – 1980), O. Łukasz Ryś (1980 – 1986), O. Czesław Raczek (1986 – 1989), O. Stanisław Kozyra (1989 – 1996)

Powołania z terenu parafii: bp Mariusz Leszczyński, 8 zakonników, 1 kleryk, 1 w prenowicjacie, 1 w niższym seminarium, 14 sióstr zakonnych

Zgromadzenia zakonne istniejące na terenie parafii: Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Świecka Rodzina Franciszkańska, Rycerstwo Niepokalanej, Apostolat Maryjny, KSM, Ruch Światło-Życie, Młodzież Franciszkańska, Żywy Różaniec, ministranci, schola

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum w Horyńcu, Szkoła Podstawowa w Horyńcu