Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1975 р. Паспортна інформація

Курганний могильник

Пам’ятка археології

I тис. до н. е.

Розміщення:

Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Броварки.

Загальний опис:

Курганний могильник знаходиться безпосередньо на території с. Броварки і в його найближчих околицях, на виступі правого берега р. Псьол, що круто підіймається над заплавною долиною.

Кургани розташовані вздовж берега вузькою смугою на ділянці довжиною 1-1,5 км при ширині 250-300 м. В східній частині могильника вздовж берегового урвища розташовані ланцюгом чотири великих нерозкопаних кургани конічної форми з крутими схилами висотою біля 10 м. В західній частині могильника скупчено біля десятка курганів висотою 2-3 м. Курганів середнього і малого розмірів в даний час нараховується не менше 200.

Найбільший курган цієї групи знаходиться в західній частині могильника на відстані 150-200 м від краю берега. Він мав висоту 12-14 м. Курган розритий круглим колодязем, вершина його зрізана.

Серед знахідок: рештки глиняних виробів, псалії, бронзові прикраси, тригранні стріли, залізні ножі, меч, бронзове дзеркало та ін.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Курганний могильник біля с. Броварки відомий з кінця XIX ст. Досліджувався шляхом розкопок Н.Є.Брандербургом, В.В.Хвойкою та С.А.Мазаракі в 1902 р. В 1948 р. могильник обстежено Дніпровською Лівобережною експедицією ІІМК АН СРСР під керівництвом І.І.Ляпушкіна. В 1954 р. могильник обстежено і описано лівобережною групою Середньодніпровської експедиції ІА АН УРСР під керівництвом В.А.Іллінської.

Речові пам’ятки з курганів зберігаються в Державному Ермітажі та ІА АН УРСР.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення виконкому Полтавської обласної Ради депутатів трудящих № 529 від 10.12.1970 р.

Охоронний № : 131

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: затверджені рішенням виконкому Полтавської обласної Ради депутатів трудящих № 301 від 8.07.1975 р. (див. генплан розташування пам’ятки)

Основна бібліографія, архівні дані:

Макаренко Н.Е. Городища и курганы Полтавской губернии.- Полтава, 1917. – С.2

Ляпушкин И.И. Отчет о работе Днепровской Левобережной археологической экспедиции ИИМК АН СССР / Архив ИА.- 1948.

Ильинская В.А. Памятники скифского времени в бассейне р. Псел // СА.- Т. XXVII.- М., 1957 – С. 243-249.

Ілюстративні матеріали:

Схематичний план городища.

Фото розміщення городища. Загальний вигляд.