Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Михаїла

Вперше згадується у документах 1428 р. 1 Дослідник А. Ґіль датує першу згадку 1447 р. 2 У 1749 р. при єпископі Феліціані Володковичу тут відбувся відомий Білопольський з’їзд духовенства Холмської єпархії. 3 У 1770-1772 рр. при візитації існуючої дерев’яної церкви єпископ Максиміліан Рилло назвав її “безобразною від старости”. 4 Його ж коштом збудовано у 1773 р. нову муровану. 5 У 1840 р. місцевий дідич розібрав її нібито для будови нової мурованої, яка так і не була ніколи поставлена. 6

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Gil A. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku. – Lublin-Chełm, 1999. – S. 226.

3. Петрушевич А. Холмская епархия и святители ее по 1866 год. – Львів, 1867. – С. 82.

3. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

4. Там само.

5. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. 2-й Грубешовский округ. // ХВЕВ, 1891. № 11. – С. 173-177.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 98.