Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Костел св.Андрія Боболі

Basznia Dolna – par. Św. Andrzeja Boboli

37- 621 Basznia Dolna,

tel. 0-16/632-73-16Proboszcz: ks. Roman Palonka (1964-1990-2000)

Wikariusze: ks. Andrzej Chilewicz (1977-2003-2003)

Do parafii należą miejscowości: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Dąbrowa, Huta Kryształowa PGR, Malce, Piastowo, Pilipy, Podlesie, Sołotwina PGR, Tymce.

Kościoły filialne: Borowa Góra, Podlesie, Tymce, Dąbrowa

Odpust: niedziela po 15 V

Liczba mieszkańców: 2100

Adres e-mail: parafiabasznia@wp.pl

Historia parafii:

Wieś powstała najprawdopodobniej w I poł. w. XVI, gdy wzrastało osadnictwo polskie na terenie powiatu lubaczowskiego. W r. 1630 wieś liczyła ok. 600 mieszkańców. Miejscowości należące obecnie do parafii w Baszni Dolnej do 1939 r. wchodziły w skład parafii lubaczowskiej. Samodzielną parafię rzymskokatolicką, pw. Św. Andrzeja Boboli, erygowano 26 VIII 1939 r. W r. 1941 wybudowano plebanię, w r. 1963 budynki gospodarcze. Nowa plebania z lat: 1970-74.

Starania o budowę kościoła w Baszni Dolnej rozpoczęto już przed I wojną światową, wtedy to hr. Gołuchowski ofiarował plac pod budowę świątyni. Plany te zniweczył wybuch wojny. Do planów budowy powrócono w r. 1930. W r. 1937 podjęto ostateczną decyzję o budowie, na miejscu innym niż poprzednie. Poświęcenie kamienia węgielnego i murów kościoła miało miejsce 9 października 1938 r., pod koniec tegoż roku kościół pokryto blachą. W latach: 1939-45 wykonano posadzkę, otynkowano wnętrze kościoła, wykonano chór, wmontowano okna. Poświęcenie obiektu miało miejsce 22 maja 1949 r. Do r. 1958 otynkowano kościół na zewnątrz, wykonano ołtarz główny i dwa boczne, wmontowano 12 witraży (Chrystusa Dobrego Pasterza, Zwiastowanie NMP, św. Józefa, św. Jadwigi, św. Kingi, św. Jacka, św. Jana Kantego, św. Stanisława Kostki, św. Judy Tadeusza, św. Kazimierza, św. Stanisława bm, św. Andrzeja Boboli, św. Jakuba Strzemię), instalację elektryczną.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1.Kościół filialny w Podlesiu, wybudowany przez kolonistów niemieckich wyznania augsburskiego w XIX w.

2. Kościół filialny w Borowej Górze z lat: 1981-86

3. Kościół filialny w Tymcach z r. 1990

4. Prywatna kaplica w Dąbrowie z r. 1994.

C. Cmentarz rzymskokatolicki, czynny, współczesny parafii

Odpust: niedziela po 15 maja

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 10.00, 11.30, 15.00

Księgi metrykalne:

chrztów od r. 1875

małżeństw od r. 1875

zmarłych od r. 1875

Kronika parafialna od r.1938

Lista proboszczów: ks. Tadeusz Lewanderski

Powołania z terenu parafii: ks. Stanisław Burda, ks. Władysław Gudz, ks. Mieczysław Nicpoń, ks. Jan Świstowicz, ks. Krzysztof Świta, dn Paweł Cisek, s. Janina Leja, s. Zofia Leja, s. Emilia Brzeziak, s. Helena Lechoszest, s. Danuta Lechoszest, s. Janina Rozwód, s. Maria Wróblewska, s. Stanisława Szaj, s. Janina Gwozd, s. Janina Chmaj, s. Helena Wałczyk, s. Leokadia Wałczyk, s. Krystyna Lupa, s. Halina Haksztuz

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: KSM

Liczba katolików: 2400

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Baszni Dolnej, Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej, Szkoła Podstawowa w Baszni Górnej