Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Дмитра

Церква св. Дмитра

Розмір зображення: 800:559 піксел

Найдавніші відомості датуються 1459 р. 1 В актовій книзі Холмського грод-ського суду в записі 1629 р. в списку церков, за які сплачено особливий податок по 1 zł., встановлений 1628 р. згадується і місцева церква. 2 У 1677 році місцевим парохом був Іван Соколовський. 3 У 1800 р. 4 (деякі джерела подають дату – 1806 р. 5) на місці попередньої дерев’яної будівлі коштом дідички Катерини Квасьнєцької споруджено нову муровану з рисами барокової архітектури. При церкві була зведена нова дерев’яна дзвіниця. У 1850-1860-х рр. церкву розбудовано доданням бічних стін. З 1875 р. – православна. У 1897 р. в селі було збудовано дерев’яну філійну каплицю. 6 У 1907 р. церква ґрунтовно відремонтована. 7 У1918 р. перетворена на костел св. арх. Михайла. 8 Під час другої світової війни в селі діяла відновлена православна парафія, 9 ліквідована після її закінчення. Реставрацію церкви (костелу) проведено у 1986-1989 рр. 10

Розташована на узвишші в центрі села, при сільській дорозі. Мурована, тинькована споруда в стилі пізнього провінційного бароко з елементами класицизму. Складається з прямокутної нави та рівноширокого, півциркульно завершеного вівтаря. До вівтаря з півдня прилягає невелика прямокутна захристія. Церква вкрита двосхилим дахом, що над вівтарем переходить в конічний. Ризниця вкрита причілковим двосхилим дахом. Стіни церкви гладко тиньковані, завершені скромним профільованим ґзимсом. Західний чільний фасад фланкований двома короткими і низькими стінами, поставленими під кутом. Завершує чільний фасад прямокутний щипець, членований пілястрами, що несуть антаблемент та трикутний фронтон. По сторонах щипець фланкують хвилясті спливи з волютами. Попереджують вхід до церкви в західній стіні нави широкі, півциркульні в плані, сходи.

На північний захід від церкви розташована дерев’яна стовпова двоярусна дзвіниця, вкрита дзвонястим чотирибічним дахом, збудована у 1804-1806 рр. 11 Стіни її вертикально шальовані дошками. Під дахом на другому ярусі в шалівці на кожній грані прорізано по два прямокутні, лучково завершені голосникові отвори.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – C. LXIII.

3. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 2, 1901.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 350, аркуш 12.

5. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 447, аркуш 13.

7. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 350, аркуш 12.

8. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

9. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм 1941.

10. Ochrona zabytków, 1993. N2. – S. 180-185.

11. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo Chełmskie 6. Ośrodek dokumentacji zabytków. – Warszawa, 1999. – S. 301.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 188 – 189.