Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Церква Успіння

Церква Успіння

Розмір зображення: 800:599 піксел

Загальний вигляд з позиції А3. Фото автора, червень 1998 р. Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 423.

Православна церква діяла в 1995 р. [Купріянович Г., Рошенко М. Холмщина – минувшина і теперішність. – Пам’ятки України, 1995 р., № 3].

Це містечко, відоме з літописних джерел вже у 1207 р., 1 у 1220 р. стало центром нової, заснованої князем Данилом Галицьким, єпархії, який збудував у місті катедральну церкву Пр. Богородиці. 2 У 1240 р. єпископську катедру перенесено з Угруська до Холма після того, як єпископ Іоасаф став митрополитом Київським. 3 У 1266-1267 рр. існував в місті монастир св. Іллі, званий інакше Даниловим – по імені його засновника князя Данила, в якому перебував у цей час литовський князь Войшелк. 4 В місті були і інші церкви, про які майже не збереглося ніяких даних. В 1429 р. парафіяльним священиком в місті був о. Чех. 5 В книзі записів присяг новопосвяченими священиками під 1622 р. є запис присяги о. Василя, поповича з Сільця (на жаль сильно пошкоджений):

“Я Васили попович… Чудотворца… Николы в селі Угровску… [по]вети Холмском… АХКБ… Василій попович… воточкий селецкий”, 6

з якої випливає, що ще на початку XVII ст. в селі Угруську було дві церкви, в тім числі і св. Миколи. У 1661 р. давні права церкви Успення Пр. Богородиці підтвердила дідичка Барбара Красінська. 7 1715 р. священиком на парафії був о. Микола Ягодинський. 8 В акті візитації єпископа Иосифа Левицького згадується тільки одна церква Успення: “ церква сама дерев’яна, як зовні так і всередині великого ремонту потребує”. 9 1771 р. церква отримала дарчу від дідича Франциска Длужневського, хорунжого Холмського. 10 У 1849 р. коштом громади і дідички Лаври Кіршжейкової та уряду збудовано поряд зі старою нову муровану греко-католицьку церкву. 11 З 1875 р. – православна. 1907 р. церкву розмальовано і відновлено іконостас. 12 Пошкоджена під час першої світової війни у 1915 р. і відновлена у 1920-1927 рр. 13 Діяла весь міжвоєнний період і під час другої світової війни, коли була пошкоджена у 1944 р. Зачинена щойно у 1947 р. після виселення українців під час акції “Вісла”. Відновлена православна парафія між 1957 та 1967 рр. 14

Розташована скраю села на роздоріжжі, на невисокому підвищенні. Оточена старими липами. Збудована в класицистичному стилі з неороманськими і неоґотичними елементами. Орієнтована, мурована з цегли, тинькована споруда. Складається з видовженої прямокутної нави, до якої зі сходу прилягає вужчий прямокутний вівтар з двома ризницями по боках, а з заходу – квадратовий бабинець, над яким здіймається вежа-дзвіниця, вкрита наметовим дахом з великим чотирибічним сліпим ліхтарем. Нава вкрита двосхилим дахом, а вівтар – трисхилим. Ззовні стіни членовані лопатками, частина верхніх площин завершена аркадами. Вінцевий ґзимс профільований, на вежі – кістковий, з фронту і тилу творить кокошники. Портал неоро-манський, обрамований парою тосканських пілястр. Всередині нава і вівтар перекриті дерев’яним зімкненим склепінням. Прясла нави розділені двома мурованими півциркульними арками, які опираються на пристінні пілони. Дерев’яні хори оперті на два стовпи. Іконостас 1875 р., доповнений у 1960 р. частинами іконостасу з церкви в Збережжі. Його завершення барокове, з першої половини XVIII ст., ймовірно з місцевої давнішої церкви.

1. Літопис руський. За іпатським списком переклав Л. Махновець. – Київ, 1989. – С. 370.

2. Там само. – С. 418.

3. Там само. – С. 379.

4. Там само. – С. 427.

5. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1.

6. ЦДІА, фонд 201, опис 46, справа 205, аркуш 191а.

7. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa. 1892. T. 12. – S. 758.

8. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 78.

9. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 771, a. 26.

10. Лонгинов А. В. Червенские города. – Варшава, 1885. – С. 252.

11. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 341.

12. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 342.

13. KZSzP. Z. 18 Powiat Włodawski. – Warszawa, 1975. – S. 47-48.

14. Ігнатюк І. Холмщина і Підляшшя. // Церковний календар. 1989. – Сянок. – С. 128-131.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 423 – 424.