Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

[1862 – 1876 рр.] Панорама замчища

Розмір зображення: 800:572 піксел

Рисунок Наполеона Орди.

Widok ogólny z pozostałościami zamku Ostrogskich, kościołem p.w. św. Michała Archanioła z kopułą na skrzyżowaniu naw oraz cerkwią. 1862 – 1876. Dat.: Stepań 13 Września. Napis: Zamczysko Starożytne w Stepaniu; napis na podkładzie: Gub. Wołyńska Stepań nad Horyniem; napis na kartce doklejonej do podkładu: Stepań nad Horyniem. Gubernia Wołyńska. Zamczyszcze i ruiny Starożytnego zamku – Stepań znany r. 1292 jako Księstwo udzielne Księcia Iwana Hlebowicza – Tu Stefan Czarniecki Odniósł Świetne zwycięstwo nad Kozakami r. 1648. – Przeszło potem do Księcia Janusza Sanguszki który tę majętność darował X. Józefowi Lubomir'skiemu – Ostatnim właścicielem był Hrabia Mikołaj Worceł; ostatni napis powtórzony w języku francuskim. Rys. ołówkiem podmalowany sepią, 19,5x27,2. III-r.a. 4262 (Teka Wołyń). [Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy / Opracowały Zofia Kucielska i Zofia Tobiaszowa. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975, Nr. 689]