Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Портрет Я.Гербурта. Кін. 16 ст.

Крім добромильського портрета Яна Гербурта, відомий також і інший його портрет, який був у другому родовому маєтку в Фельштині (місто Скелівка) на Галичині, де він народився й помер [Zbigniew Bocheński. Portret Jana Herburta (1508 – 1577). – «Sprawozdania i Rozprawa na rok 1951». Kraków, 1952. У Фельштині знаходився алебастровий надгробок та живописний портрет Яна Гербурта (?) в іспанському вбранні, а також портрет його дружини Катерини]. Фельштинський портрет (Краківський народний музей), як і добромильський, написаний на липовій дошці темперою. Композиційна побудова обох портретів однакова (незначні відмінності спостерігаються лише в деталях), майже однакова і їхня кольорова гама. Фельштинський портрет відрізняється більшою живописністю, а також декоративною розробкою герба.

Порівняння цих двох портретів наводить на думку про те, що оригіналом служив добромильський портрет, який відзначається цільністю композиційного рішення. Якби цей портрет був написаний з фельштинського, то художник використав би властиві останньому більш переконливі графічні прийоми, такі, наприклад, як сполучення лінії правої брови і носа, а також більш ефектний рисунок герба. Все це дає підставу вважати Фельштинський портрет більш пізнім, виконаним після смерті Яна Гербурта, мабуть наприкінці XVI століття. В обох портретах знайшли яскравий вияв стилістичні ознаки, властиві творам львівської портретної школи.

Джерело: Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1967 р., т. 2, с. 304.