Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Параскеви

Церква св. Параскеви

Розмір зображення: 765:665 піксел

Перші згадки про церкву датуються 1468 р. 1 Згадується і у податкових реєстрах 1564 р. 2 У 1667(1664, 1682) р. коштом дідича Вікторіана Макосія Боковецького збудовано нову дерев’яну церкву Преображення Господнього. Як свідчить фундушовий запис з 12 січня 1667 р. в актових книгах Холмського гродського суду на користь священика Андрія Попельницького, поповича чульчицького: “Новозбудована фундатором Вікторіаном Мокосієм Баковецьким церква св. Спаса, а старожитної церкви св. П’ятниць направа… “, 3 стара, церква була повністю відновлена. Акт візитації 1741 р. відзначає лише одну церкву св. Параскеви, якій “великий ремонт потрібний”. 4 Місцевий священик був учасником Білопольсь-кого собору духовенства Холмської єпархії у 1749 р. 5У 1779-1788 рр., ймовірно, коштом Иосифа Коморовського, каштеляна Бел-зького, збудовано нову дерев’яну церкву. 6 Ремонтована у 1867 р. 7 З 1875 р. – православна. У 1920 р. перетворена на костел. 8 Під час німецької окупації у 1939-1944 рр. служила відновленій православній парафії. 9 З 1945 р. – знову костел. 10 Розібрана після 1980 р. 11

Це була безверха будівля повернена вівтарем на південь. Зруб нави квадратовий. До нього з півдня прилягав тригранно в плані завершений вівтар з невеликою захристією зі сходу, а з півночі – вужчий квадратовий бабинець. Наву вкривав високий двосхилий ґонтовий дах, гребінь якого вінчала невелика новіша вежечка з сигнатуркою, завершена ґотизуючим шпилем. Над вівтарем був п’ятисхилий дах, а над бабинцем – двосхилий з острішком. Всі дахи були криті ґонтами. Стіни вертикально шальовані дошками і завершені профільованим ґзимсом, нави – скріплені лисицями. В інтер’єрі простори були перекриті стелями. Хори, при північній стіні нави, опиралися на дві колони.

Поряд розташовувалась сучасна церкві дерев’яна стовпова двоярусна дзвіниця в стані руїни.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Gil A. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku. – Lublin-Chełm, 1999. – S. 166.

3. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXIII. – Вильна, 1896. – С. 289.

4. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, sygn. 772, a. 116.

5. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна. Т. 1, 1899.

6. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 42.

7. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

8. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 42.

9. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

10. KZSzP. Z. 5. Powiat Chełmski. – Warszawa, 1968. – S. 42.

11. Górak J. Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny. // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – Warszawa, 1987. Т. ХХХП, Z. 3-4. – S. 239-250.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 332 – 333.