Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Костел богородиці неустанної допомоги

Aleksandrów – par. M.B. Nieustającej Pomocy

23-408 Aleksandrów, tel. 0-84/687-50-10

Proboszcz: ks. Piotr Lizakowski (1961-1985-2001)

Do parafii należą miejscowości: Aleksandrów I (część), Aleksandrów II, Aleksandrów III, Aleksandrów IV, Margole, Bukowiec

Odpust: 27 VI

Liczba mieszkańców: rzeczywista – 2050, zameldowanych – 2356

Adres e-mail: par.aleksandrow@zamosc.opoka.org.pl

Historia parafii:

Parafia erygowana, 17 VII 1936 r., przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała z terytorium wydzielonego z parafii Górecko Kościelne. Pierwotnie wchodziła w skład dekanatu tarnogrodzkiego, a obecnie józefowskiego. Uposażona w 11,81 ha ziemi darowanej przez miejscowe społeczeństwo (obecnie ok. 10 ha). Równocześnie z parafią założono cmentarz grzebalny. W r. 1930 wybudowano plebanię i budynek gospodarczy. Nowa plebania powstała w latach siedemdziesiątych. Szczególnie ciężkim okresem w dziejach parafii była II wojna światowa, w czasie której zginęło około 300 osób. W okresie przedwojennym zamieszkiwała ten teren niewielka liczba prawosławnych.

Archiwum parafialne zawiera m.in. księgi metrykalne, księgi wizytacji kanonicznych (pierwsza przez bpa Stefana Wyszyńskiego), kronikę parafii – od czasu organizowania parafii – prowadzona od roku 1936.

Pierwsza świątynia parafialna, pw. MB Nieustającej Pomocy, z lat: 1935 – 36, zbudowana została przez miejscowych rzemieślników. Był to kościół drewniany, jednonawowy, w kształcie prostokąta, oszalowany, przy prezbiterium 2 małe zakrystie, 2 wieżyczki: jedna na frontonie, a druga nad nawą (na sygnaturką), wyposażony w 3 drewniane oparze. W ołtarzu głównym był obraz MB Nieustającej Pomocy. Ołtarze boczne z r. 1960: lewy – z obrazem Chrystusa Króla, w prawym – obraz MB Częstochowskiej. W r. 1994 został rozebrany i przeniesiony do parafii Kryłów, gdzie służy jako kościół filialny w jednej z wiosek.

Budowa obecnego kościoła, wg projektu archidiec. Mirosława Holewińskiego i Leszka Byliny z Politechniki Krakowskiej, rozpoczęta została w r. 1994. Jest to projekt autorski, wykorzystujący materiały miejscowe (kamień józefowski). Kamień węgielny wmurowany został przez bpa Jana Śrutwę 27 czerwca 1996 r., od r. 1999 świątynia w stanie surowym umożliwiającym sprawowanie liturgii. Kościół posiada układ trzynawowej bazyliki o wyższej nawie środkowej, która posiada wysokość 17,62 m. i nawach bocznych o wysokości 9 m. Nawy boczne posiadają dachy pulpitowe, ściany podłużne, międzynawowe, posiadają układ arkadowy. Całkowite wymiary kościoła: długość – 40,5 m., szerokość – 18m. poświęcenia dokonał Bp Jan Śrutwa 27. 06. 2006 roku.

B. Cmentarz grzebalny, współczesny parafii, czynny, w kształcie wieloboku o pow. 1,15 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych z cegły słupach

Odpust: MB Nieustającej Pomocy (27 VI)

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.30

Księgi metrykalne:

chrztów: od r. 1936

małżeństw: od r. 1936

zmarłych: od r. 1936

Kronika parafialna: od r. 1936

Lista proboszczów: ks. Błażej Nowosad, ks. Jan Orzeł (1936-1941), ks. Bolesław Świś (1941-1943), ks. Jan Mróz (dojeżdżał z Górecka w latach: 1943-1947), ks. Michał Larwiński (1947-1951), ks. Feliks Kępski (1951 – 1956), ks. Jan Sapuła (1956 – 1976), ks. Kazimierz Ostrzyżek (1976 – 1979), ks. Lucjan Michalak (1979 – 1984), ks. Zenon Nowicki (1984-1993), ks. Eugeniusz Łabisz (1993 – 1994), ks. Wiktor Koziński (1994-2001), Piotr Lizakowski (2001 -

Powołania z terenu parafii: ks. Kazimierz Zaręba (archidiec. lubelska), SS. Felicjanki: s. Katarzyna Margolska, s. Maria Margol, s. Maria Przytuła, s. Zofia Studnicka, s. Róża, s. Martyna. Po jednej w klasztorze SS: Opatrzności Bożej i Niepokalanek, Miłosierdzia Bożego.

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, KSM, ministranci, Świecki Zakon Św. Franciszka, Chór, parafialny zespół charytatywny

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Aleksandrowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.