Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Вперше згадується у податкових документах 1531 р. 1 В акті візитації 1760 р. зазначено, що церква дерев’яна. 2 У 1870 р. коштом уряду на місці попередньої дерев’яної збудовано нову греко-католицьку церкву, 3 яка з 1875 р. стала православною. Будівля була зведена не дуже добротно, бо вже у 1877 р. потребувала ремонту, 4 який був здійснений у 1882 р. 5 Зачинена після першої світової війни. Парафія відновлена щойно під час німецької окупації. 6 Після виселення українців у 1947 р. під час акції “Вісла” стояла опущеною. Церква знищена в кінці 1940-х – на початку 1950-х рр.

Згідно зі збереженою фотографією, церква була дерев’яною, хрещатою в плані будівлею, утвореною в плані перетином двох прямокутників. До центральної квадратової нави, прилягав, ймовірно, прямокутний вівтар зі сходу, укорочені прямокутні бічні рамена з півночі і півдня та витягнений бабинець з заходу, попереджений невеликим присінком. На перетині двосхилих причілкових дахів здіймалась вузька світлова восьмибічна вежечка, завершена банею російських форм, увінчаною ліхтарем з цибулястою главкою. Стіни церкви вкривала вертикальна дощана шалівка, свідчення збереження давньої місцевої традиції. На захід від церкви розташовувалася велика дерев’яна, двоярусна, квадратова в плані дзвіниця, вкрита пірамідальним наметовим дахом.

1. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 252.

2. Kołbuk W. Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. – Lublin, 1998.

3. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

4. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny, Sygn. 170.

5. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 343, аркуш 48.

6. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 297 – 298.