Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Костел Воздвиження

Mokrelipie – par. Znalezienia Krzyża Świętego

Mokrelipie, 22-463 Radecznica,

tel. 0-84/681-80-63

Proboszcz: Ks. Józef Bucior (1942-1968-2002)

Wikariusz: Ks. Jan Cielica (1967-1993-2004)

Do parafii należą miejscowości: Mokrelipie, Sąsiadka, Sułowiec, Zaburze, Zakłodzie

Odpust: Znalezienia Krzyża Św. (3 V), Podwyższenie Krzyża Św. (niedziela po 14 IX)

Liczba mieszkańców: 1605

Historia parafii:

Parafia powstała 15 I 1403 r. i jest jedną z najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. W okresie przedrozbiorowym była ona w granicach dekanatu turobińskiego, później tarnogrodzkiego, zamojskiego i wreszcie szczebrzeszyńskiego. Od r. 1547 do r. 1597 kościół w posiadaniu protestantów konfesji augsburskiej. Teren parafii dawniej był bardziej rozległy: w skład jego wchodziły dzisiejsze parafie w Gorajcu, Radecznicy i Tworyczowie. Przy kościele od dość dawna istniała niewielka biblioteka, z której zachowała się część książek.

Pierwszy kościół murowany, z r. 1403, z fundacji Mikołaja z Latyczyna. Około połowy w. XVII przebudowany lub wybudowano nowy (?). W r. 1671 konsekrował go bp Mikołaj Świrski, sufragan chełmski. Fragmenty murów tego kościoła, dzwonnica, dawna organistówka, drzewa, zachowane do czasów współczesnych. Obecnie istniejący, wg projektu archidiec. Józefa Dziekońskiego z Warszawy, pw. Znalezienia Krzyża Św. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-1913, konsekrowany, 14 IX 1913 r., przez bpa. Franciszka Jaczewskiego, zniszczony w czasie działań wojennych w r. 1944, odnowiony po zakończeniu wojny. We wrześniu 1978 r. wybuchł pożar (od pioruna). W latach 1978-1981 przeprowadzono gruntowny remont (m.in. odbudowanie spalonej wieży, odnowienie z zewnątrz, remont dachu, malowanie).

Jest to kościół murowany, trzynawowy, neogotycki, o pow. 1325 m?, przy prezbiterium 2 zakrystie, 2 wieże na frontonie i wieżyczka z sygnaturką, na wieży kościelnej 2 dzwony: 1. Królowa Polski, 2. Piotr i Jan – pamiątka 555 -lecia powstania parafii. Jest wyposażony w 3 drewniane ołtarze neogotyckie. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, za zasłonie obraz Przemienienia Pańskiego. Ołtarze boczne są poświęcone Najświętszemu Sercu PJ i MB Częstochowskiej. Wnętrze bez polichromii, malowane jasnymi kolorami, krawędzie sklepień złocone. Chrzcielnica i ambona, neogotyckie. Prezbiterium przebudowane z nowym wyposażeniem, stallami, marmurowym ołtarzem soborowym i ambonką. W kościele zabytki sztuki sakralnej: obrazy, rzeźby, feretrony o naczynia liturgiczne z poprzedniego kościoła. Posadzka marmurowa. Kościół ogrzewany.

Witraże z lat: 1992 – 94 wyk. w Pracowni Artystycznej Witraży Krystyny i Bogusława Szczekanów w Krakowie. Witraże w nawie poprzecznej: Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Ukoronowanie NMP; w nawach bocznych: śś. Cyryla i Metodego, Wojciecha, Stanisława bm, Kazimierza, Jadwigi, Stanisława Kostki, Andrzeja Boboli, Brata Alberta, Maksymiliana Kolbe, Urszuli Ledóchowskiej, Rafała Kalinowskiego, Anieli Salawy, Karoliny Kózkówny oraz Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Pozostałe witraże dekoracyjne, dostosowane do stylu kościoła.

B. Cmentarze:

1. Cmentarz parafialny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2,54 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony betonowymi elementami przy kamiennych słupach

2. Dawny cmentarz przykościelny, a także grzebalny, zachowany szczątkowo, czynny do końca w. XVIII lub pocz. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,17 ha. Przy wschodniej granicy cmentarza, na skarpie, znajduje się murowana dzwonnica bramna z XVIII w.

O d p u s t y:

Znalezienia Krzyża Św. (3 V),

Podwyższenia Krzyża Św. (niedziela po 14 IX).

Powołania z terenu parafii: ks. Józef Krukowski (archidiec. lubelska), ks. Józef Malecki (archidiec. warszawska), ks. Stanisław Grabowski (archidiec. warszawska), ks. Adam Krukowski (archidiec. warszawska), ks. Bolesław Stępnik(archidiec. lubelska), ks. Wiesław Pecyna (archidiec. lubelska), O. Augustyn Chadam OFM, O. Wiesław Murawiec OFM, O. Feliks Marchewka OFM, al. K. Krukowski, S. Aniela Pastuszak, s. Helena Szczepanek, s. Regina Dziura, s. Stefania Sikora.

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Jan Bukowski, ks. Józef Dygas, ks. Leon Dworzycki, O. Rafał Krukowski, ks. Franciszek Kwiatkowski