Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору
Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква Покрови

Люблінський воєвода рекомендував православну церкву в селі зруйнувати (лист до Міністерства віросповідань і публічної освіти від 4 грудня 1937 р.).

В 1937 р. село належало до Холмського повіту [Купріянович Г., Рошенко М. Холмщина – минувшина і теперішність. – Пам’ятки України, 1995 р., № 3].

Перші відомості датуються 1564 р. 1 Для новозбудованої у 1700 р. церкви Покрови Пр. Богородиці в с Луківок для сіл Луківок і Букова дідич Франциск Цетнер, староста холмський, надав привілей і презенту священику Данилу Ганському, про що здійснено запис в актових книгах Холмського грод-ського суду за 1720 р. 2 У візитації 1721 р. зазначено, що церква дерев’яна. 3 1868 р. збудовано нову дерев’яну греко-католицьку церкву. 4 З 1875 р. – православна. Зачинена після першої світової війни і знищена з наказу польської влади у 1938 р. під час акції нищення церков на Холмщині. 5

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Акты издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXVII. – Вильна, 1900. – С. 143.

3. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

5. Інтерпеляція посла д-ра Степана Барана до премієр міністра (1938). // Надбужанщина. – Нюйорк, Париж, Сідней, Торонто. 1986. Т. 1. – С. 700-713.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 270.