Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Михаїла

Перші згадки датуються 1436 р. 1 У 1441-1444 рр. священиком місцевої парафіяльної церкви був о. Іван. 2 У 1707 р. збудовано наступну дерев’яну будівлю. 3 Нову дерев’яну тридільну церкву з дзвіницею над бабинцем зведено у 1779 р. 4 Пошкоджену пожежею у 1834 р. церкву відновлено у 1838 р. 5 З 1875 р. – православна. 7 травня 1906 р. єпископ Євлогій урочисто освятив наріжний камінь нової церкви. 6 Ґрунт, на якому вона мала стати, виділив поміщик Г. Політило. 7 Будівництвом, яке велося коштом уряду, нової дерев’яної будівлі керував майстер Зенон Менчинський з Волині 8 (ймовірно, за проектом А. Пуринґа). Це була дерев’яна будівля на мурованому фундаменті з дзвіницею, звя’заною з нею, крита дахівкою. Будівельні роботи завершені у 1908 р. 9 Зачинена після першої світової війни. У 1934 р. відновлена як філія парафії в Жмуді. 10 Зруйнована з наказу польської влади у 1938 р. 11 Відновлена православна парафія в селі діяла під час німецької окупації 12.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII ст. и др. источникам. – Вильна, 1899. Т. 1.

3. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

4. Cieślik-Sygowska I. Drewniane cerkwie wŚwierszczowie na tle architektury greckokatolickiej od XVI do 2. połowy XIX w. w dawnym powiecie chełmskim. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 113.

5. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884, T. 5. – S. 169.

6. ХЦЖ, 1906. 4. 13.

7. Там само.

8. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 724.

9. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 449, аркуш 32.

10. Sygowski Р. Greckokatolickia cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Żmudzi, w województwie chełmskim. // Lubelszczyzna. – Lublin, 1996. N2. – S. 128.

11. Інтерпеляція посла д-ра Степана Барана до премієр міністра (1938). // Надбужанщина. – Нюйорк, Париж, Сідней, Торонто. 1986. Т. 1. – С. 700-713.

12. Холмський православний народній календар на 1942 р. – Холм, 1941. – С. 61.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 263 – 264.