Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Церква Покрови

Церква Покрови

Розмір зображення: 800:588 піксел

Церква Покрови 1774 р., перебудована на школу. Фото Богдана Мартинюка, квітень 2001 р. Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 231.

В селі Козіради церква існувала уже в XV ст. 1 У 1576 р. парафія отримала надання від дідича Павла Богуша Боговитиновича. 2

В акті візитації 1726 р. про церкву сказано, що “велика, чудова, в красі своїй між іншими в єпархії значно виділяється”. 3 У 1744 р. на місці села локоване місто Константанів. 4 У 1774 р. збудовано нову дерев’яну церкву. 5 У 1834 р. її замінила мурована споруда, зведена коштом громади і власника містечка, обладнана органами. 6 У 1867 та 1872-1874 рр. громада вчинила опір відлатинщенню обряду та введенню православ’я. 7 З 1875 р. церква православна.

У 1902-1903 рр. споруду перебудував майстер Едуард Старжинський за проектом синодального архітектора Миколи Козлова. 8 Він же звів дзвіницю, зв’язану з церквою. 9 Зачинену після першої світової війни споруду перебудовано на школу перед 1932 р. 10 Незважаючи на значну перебудову і внутрішнє перепланування, в споруді донині можна відгадати її первісне сакральне призначення.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Лонгинов А. Червенские города. – Варшава, 1885. – С. 329.

3. О греко-уніатских церквах б. Мельницкого бла-гочинія (по материалам візитации благочиннаго Симеона Маркевича с 16. 10. 1774 по 24. 03. 1775 Г. // ХВЕВ, 1880. № 12.

4. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. T. 4. – S. 359.

5. Там само.

6. Maliszewski M., Welik G. Unici Podlascy. Przewodnik Historyczny. – Siedlce, 1992.

7. Pruszkowski J. Martyrologium czyli męczeństwo Unji Świentej na Podlasiu. – Lublin, 1921. – S. 188-192.

8. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny, Sygn. 1054.

9. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 346, аркуш 24.

10. Siwicki M. Dzieje konfliktów Polsko-Ukraińskich. Warszawa, 1992. T. l. – S. 134.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 231 – 232