Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Більше про Качанівку

[Анонім] К портрету Хмельницкого. – Киевская старина, 1882 г., № 1, с. 226 – 231.

До репродукції картини “Богдан Хмельницький з полками” (з колекції В.В.Тарновського у Качанівці, холст, олія, розмір 1 арш. 9 верш.: 1 арш. 3.5 верш., не пізніше к.17 ст.).

За переліком полків – твір к.17 ст.:

1. Лубенський полк засновано в 1659 р. на місце Кропив’янського.

2. Стародубський полк засновано 1663 р.

3. Богуславський полк існував у 1685 – 1712 рр.

[Лазаревський О.М.] А.Л. Будто бы дом Богдана Хмельницкого. – Киевская старина, 1890 г., № 3, с. 532 – 533.

З приводу зображень (Пчела, 1875 г., № 30; ИВ, 1884 г., № 7): це не ескіз, а олійна картина, і не Т.Шевченка, а В.Штернберга; і зображено на ній не будинок у Суботові, а “руїни” в парку в с.Качанівка.

Дроздов В. Рихлівський ковчег. – Записки українського наукового товариства в Києві, 1927 р., т. 26, с. 50 – 58.

Срібний ковчег 1749 р., подарований Рихлівському монастирю полковником Ф.І.Каченівським.

Литвинчук М. Качанівська садиба. – Вітчизна, 1969 р., № 6, с. 214 – 215.

ЦНБ: Ж22465

Балабай В. Про що розповідають руїни. – Пам’ятки України, 1970 р., № 1, с. 33 – 34.

Фортеця 17 ст.

Новгородов В.Е., Нельговский Ю.А., Подгора В.П. О реставрации Качановского дворца. – Строительство и архитектура, 1976 г., № 4, с. 31 – 34.

С. 32: Палац пережив 5 основних будівельних періодів […] по кожному були знайдені іконографічні матеріали”. Споруда розпочата П.О.Румянцевим в 1770-х рр. (архітектор К.Бланк, виконавець – М.Мостипанов). С. 34: “Будівля палацу дійшла до наших днів у сильно зміненому вигляді”.

Про оголошеня ансамблю пам’яток історії та культури в селищі Качанівка Чернігівської області державним історико-культурним заповідником: постанова ЦК КПУ та РМ УРСР від 24.11.1981 р. – Зібрання постанов і розпоряджень уряду УРСР, 1981 р., № 11, с. 11 – 13.

Корева В. Дві осені Качанівки. – Наука і суспільство, 1984 р., № 1, с. 46 – 48.

Олехно А. Шедевр украинского паркостроения. – Строительство и архитектура, 1987 г., № 9, с. 7 – 9.

Больботенко І.Д. До історії маєтку Качанівка родини Тарновських на матеріалах добірки фотографій з колекції НМІУ. – “Музей на рубежі епох”, К., 1999 р., с. 83 – 84.

24 знімки 1870-1890-х рр., виконані Михайлом Володимировичем Тарновським.

Населевець Н. Родина Тарновських. – Родовід, 1996 р., № 14, с. 17 – 23.

Журавльова Т. Нащадки мецената. – Родовід, 1996 р., № 14, с. 24 – 27.

Тарахан-Береза З. Вас. Тарновський та пам’ятник-хрест на Шевченковій могилі. – Родовід, 1996 р., № 14, с. 65 – 75.

Папета С. Качанівка. – Родовід, 1996 р., № 14, с. 65 – 75.

Ситий І.М. Документальні матеріали в колекції В.В. Тарновського // Скарбниця української культури: Матеріали Ювіл. конф., присвяч. 100-річчю Черніг. іст. музею ім. В.В. Тарновського. – Чернігів, 1996. – С. 46-48.

Линюк Л.П. Матеріали родини Тарновських в Державному архіві Чернігівської області // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць / Управління культури Чернігівської облдержадміністрації. Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарновського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Чернігівське відділення. – Чернігів, 2002. – Вип. 2. – С.16-19.

Половнікова С.О. Історія заснування Музею українських старожитностей ім. В.В.Тарновського мовою документів // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць / Управління культури Чернігівської облдержадміністрації. Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарновського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Чернігівське відділення. – Чернігів, 2002. – Вип. 2. – С.19-27.

Ситий І.М. Колекція стародруків музею українських старожитностей ім. В. В. Тарновського // Скарбниця української культури. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 100-річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського – Чернігів: Сіверянська думка – 1996, с.