Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Луки

Церква св.Луки

Дерев’яна церква св.Луки 1856 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 149].

Cerkiew pw. św. Łukasza w Jastrzębiku – zbudowana została w 1856 roku w stylu budownictwa zachodnio-łemkowskiego, z wykorzystaniem fragmentów dawnej świątyni. Pierwszą parafię greckokatolicką uposażył tutaj biskup Piotr Gembicki w 1651 roku.

Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Blaszany dach zdobią baniaste hełmy ze ślepymi latarniami. Dach nad nawą ma kształt namiotowy, nad prezbiterium kalenicowy, wielopołaciowy, w dolnych partiach dwuspadowy.

Charakterystyczną cechą cerkwi jest przedłużony babiniec i przesunięta wieża. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na polichromię ornamentalną z 1801 roku, oraz ikonostas barokowo – klasycystyczny z XIX wieku. Bogactwo cerkwi stanowi kilka XVIII wiecznych ikon, oraz siedem ikon Deesis z apostołami z połowy XVII wieku umieszczonych na chórze, w których widoczne są wpływy bizantyjskie.

Jedyną dokładnie datowaną jest ikona «Chrystus Dobry Pasterz», wykonana w 1775 roku w stylu barokowo-ludowym.

Cerkiew usytuowana jest niezwykle malowniczo na wzgórzu. Uroku dodaje jej wolno stojąca dzwonnica – brama zbudowana na początku XX wieku, połączona z drewnianym ogrodzeniem otaczającym cerkiew. Obecnie cerkiew służy jako kościół rzymskokatolicki.

Джерело:

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Łukasza Ewangelisty z I. poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej, pobita gontami, częściowo oszalowana i pokryta blachą; polichromia ornamentalna z II. poł. XlX w., ikonostas z XVIII w., Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Dachy łamane uskokowo, zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Izbicowa wieża o pochyłych ścianach o konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona hełmem. Nawa i prezbiterium nakryte kopułami namiotowymi łamanymi uskokowo. Polichromia ornamentalna namalowana w 1861 r. Wyposażenie: – barokowy ikonostas z pełnym zestawem ikon – siedem ikon z połowy XVII w na parapecie chóru muzycznego – barokowo-klasycystyczny ołtarz główny – dwa późnobarokowe ołtarze boczne z XVIII-wiecznymi obrazami. W pobliżu kościoła drewniana dzwonnica-bramka z początku XX w.