Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Михаїла

Церква св.Михаїла

Розмір зображення: 600:405 піксел

Дерев’яна церква св.Михаїла 1863 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 148].

Cerkiew pw. św. Michała archanioła w Dubnem – została zbudowana w 1863 roku, na miejscu spa-lonej świątyni z 1673 roku. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, trójdzielny. Na pierwszym planie widoczna wieża słupowo-ramowa o ścianach pochyłych z pozorną izbicą usytuowaną w przedłużeniu babińca. Dach jest podbity gontem, kryty blachą. Nad nawą namiotowy, nad prezbiterium kalenicowy wielopołaciowy, w dolnych partiach łamany uskokowo, nad babińcem dwuspadowy. Ca-łość wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami.

Wewnątrz zachowało się wyposażenie cerkiewne z XIX wieku. Na uwagę zasługuje rokokowo-klasycystyczny ikonostas z sześcioma ikonami z 1895 roku, autorstwa Antoniego Bogdańskiego, przedstawiającymi figuralne postacie świętych: św. Mikołaja, św. Michała, Matki Boskiej z dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego, św. Szczepana i Wawrzyńca. Tego samego malarza jest również ikona umieszczona na ołtarzu za ikonostasem, przedstawiająca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. Najcenniejszym zabytkiem w cerkwi jest ikona barokowa «Ukrzyżowanie i Złożenie do grobu». Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-47, cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki.

Джерело:

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1863 r., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; pobita gontami i pokryta blachą; wnętrze: polichromia ornamentalna i ikonostas z k. XlX w.; Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego, na miejscu poprzedniej zniszczonej w pożarze. Dachy namiotowe łamane uskokowo zwieńczone wieżyczkami cebulastymi ze ślepymi latarniami. Tak samo zwieńczona jest izbicowa wieża o pochyłych ścianach konstrukcji słupowo-ramowej. Wnętrze nakryte kopułami namiotowymi, w dolnych partiach łamanymi uskokowo. Elementy cerkiewnego wyposażenia: – rokokowo-klasycystyczny ikonostas z sześcioma ikonami autorstwa Antoniego Bogdańskiego z 1895 r., – ikona z ołtarza zza ikonostasu przedstawiająca Chrystusa modlącego się w Ogrojcu – barokowa ikona Ukrzyżowania i Złożenia do Grobu. Cenny zabytek sakralnego budownictwa zachodniołemkowskiego.