Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Пам’ятка археології

XII-XIII ст.

Розміщення:

м. Чернігів, урочище Єловщина, північна околиця міста.

Загальний опис:

Городище розташоване на лівому крутому березі р.Стрижня. Воно займає високий пагорб в плані 40×40 м. Поверхня його рівна з незначним ухилом на південь.

Зі сходу городище круто обривається до берега ріки, що досягає тут більше 15 м висоти над рівнем ріки, яка тече майже під обривом городища. З південної і північної сторони городище обмежене глибокими балками. Південна балка вузька і довга з дуже крутими схилами, північна – більш широка, значно коротша і має у західній частині пологий спуск. З західної, пологішої сторони, городище укріплене валом, за яким простежуються виразні сліди рову, що частково заплив.

Рів і вал перерізують вузький перешийок, який з’єднує береговий пагорб з плато, де знаходиться селище. Вал городища заходить частково на північний його край, де спуск до балки пологіший.

Культурні рештки на поверхні городища майже непомітні, зрідка зустрічаються поодинокі, виключно дрібні невиразні фрагменти кераміки. В різних місцях городища закладено шурфи розміром 1×0,5 м.

Культурний шар на городищі простежується дуже слабко і чіткої стратиграфії не дає.

Знайдені дрібні невиразні фрагменти ліпної кераміки. Чіткіше виділяється кружальна домонгольська кераміка XII-XIII ст. Знайдено також залізний наконечник стріли, прясло, кістки домашніх тварин.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Археологічні дослідження лівобережжя Середнього Подніпрв’я почалися в 70-х рр. XIX ст. відомим дослідником Д.Я.Самоквасовим.

В радянські часи тут проведені неодноразові обстеження і розкопки, які охопили значну частину території Середнього Подніпров’я, головним чином, великих рік: Десни, Сейму, Сули і Ворскли і збагатили науку визначними пам’ятками, що належать до різних періодів історії нашої Батьківщини.

В 1949 р. Деснянська археологічна експедиція інституту археології АН УРСР за участю співпобітників Чернігівського історичного музею почали дослідження пам’яток західної частини лівобережжя Середнього Подніпров’я на Чернігівщині, розташованих, головним чином, на малих ріках – притоках Десни.

Однією з перших пам’яток, досліджених експедицією, було гордище на північній околиці міста Чернігова в урочиці Єловщина.

Характер знайдених предметів, топографічні умови місцевості, штучні укріплення городища, дають змогу припустити, що воно використовувалося в часи небезпеки як фортеця і було мало заселене.

Розкопки на городищі не проводились. Розвідкові роботи проведені в 1949 р. Деснянською археологічною експедицією інституту археології АН УРСР (керівник Д.І.Бліфельд) та в 1971 р.- Чернігівським історичним музеєм.

Матеріали зберігаються в інституті археології НАН У та Чернігівському історичному музеї.

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно рішення виконкому Чернігівської обласної Ради депутатів трудящих № 286 від 31.05.1971 р.

Охоронний № : 7 (10).

Основна бібліографія, архівні дані:

Бліфельд Д.І. Деснянська археологічна експедиція 1949 р. АН УРСР // Археологічні пам’ятки УРСР.- К., 1958.- Т. 1.

Бліфельд Д.І. Звіт про роботу Деснянської археологічної експедиції 1949 р. / Архів інституту археології НАН У.

Попудренко М.А. Результати обстеження археологічних пам’яток в урочищі Єловщина в 1971 р. / Науковий архів Чернігівського історичного музею.