Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Палац

Палац 11 ст. за 12 м на захід від західного фасаду Спаського собору (археологічні рештки) [Логвин Г.Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. – М.: Искусство, 1965 г.].

Під час археологічних досліджень на території чернігівського князівського двору було виявлено залишки палацових споруд. Одна з них – однокамерна. Можливо, що це був князівський терем, який стояв в ансамблі князівського двору [Н.В.Холостенко. Черниговские княжеские терема. – «Архитектурное наследство», вып. 15. М., 1963, стор. 7 – 8. М. В. Холостенко датує цю споруду XI ст., хоч особливості кладки дають можливість датувати її і дещо пізнішим часом, вірогідно – XII ст. Щодо другої двокамерної споруди, яку дослідив М. В. Холостенко під фундаментами Борисоглібського собору, то ряд дослідників (М. К. Каргер, В. А. Богусевич) сумнівається, що це був палац].

Джерело: Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 1, с. 165.

Інший палац 11 ст., перекритий Борисоглібським собором [Логвин Г.Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. – М.: Искусство, 1965 г.].