Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

Церква св. Трійці / св. Духа

Церква св. Трійці / св. Духа

Розмір зображення: 635:800 піксел

Згідно з переказами, перша церква збудована у 1576 р. 1, хоча дослідник о. Григорій Сосна датує першу згадку 1573 р. 2 згадується також в акті візитації 1595 р. В акті візитації 1751 р. говорилося про ікони, перенесені зі старої церкви, датовані 1710 і 1722 рр. 3 Отже ця церква повинна була бути збудованою між 1722 і 1751 рр. У 1885 р. її описав священик Л. Паєвський. 4 Це була невелика будівля, зведена із соснових брусів, скріплених дубовими тиблями, прямокутна в плані з пізнішою прибудовою до вівтаря. її наву вкривав повний дах з заломом. У 1854 р. 5 церкву приєднано до парафії в Носові, а у 1859 р. зачинено, як близьку до руїни і небезпечну. У 1896 р. на місці розібраної старої будівлі зведено нову дерев’яну церкву св. Духа на мурованому фундаменті. 6 Після першої світової війни перетворена на костел.

Розташована на рівній ділянці зі східної сторони села, віддалено від сільської забудови. Оточена старими липами. Три-дільна тризрубна будівля. Складається з прямокутної нави, незначно вужчого прямокутного вівтаря, що прилягає до нави зі сходу, та вужчого прямокутного бабинця з заходу. Нава вкрита двосхилим причілковим дахом, а вівтар – трисхилим, з дещо нижчим гребенем. Над бабинцем здіймається високий чотирибічний ярус вежі-дзвіниці з прямовисними стінами, вкритий високим пірамідальним наметовим дахом, увінчаним маківкою.

1. Паевский Л. Буковичская св. Троицкая церковь. // ПРС VII – С. 235-238; Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Константыновский уезд. // ХВЕВ, 1890. № 3. – С. 40-42.

2. Ks. Sosna G. Historyczny zarys Kościoła Prawosławnego od zarania dziejów do chwili obecnej na terenie województwa Białostockiego. // Wiadomości Polskiego Autokiefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1978, N3-4. S. 43-95.

3. Паевский Л. Буковичская св. Троицкая церковь. // ПРС VII -С. 235-238.

4. Там само.

5. Холмський народній календар на 1924 р. Склав М. Вавриневич. – Володимир Волинський, 1924. – С. 61-71.

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 587, аркуш 11а.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 106 – 107.