Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Дерев’яна церква Покрови 1875 р., в 1986 р. перевезена із с.Завалів у с.Янки [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 153].

Вперше згадується у податковому реєстрі 1564 р. 1 У акті візитації 1721 р. зазначено, що дерев’яна церква перестаріла. 2 Цю церкву розібрали у 1815 р. 3 У 1809 р. була збудована невелика дерев’яна однобанна каплиця, філія парафії в М’ячині. 4 У 1875 р. для відновленої православної парафії збудовано нову дерев’яну церкву в неоросійсь-кому стилі. 5 У 1910 р. її розбудовано. 6 Після першої світової війни у 1918 р. добудовано новий вівтар і захристію та перетворено церкву на костел. 7 У 1938 р. замінено ґонтове покриття дахів новим, а у 1950 р. – бляхою. 8 У 1986 р. її перенесено в село Янки, де також пристосовано на костел. 9

Розташовувалась в центрі села при криниці, в оточенні старих дерев. Була орієнтованою зрубною будівлею, стіни якої стягали лисиці. Складалася з великої прямокутної нави, дещо вужчого, майже квадратового вівтаря зі сходу з ризницею з півдня, та присінку з заходу нави. Присінок і наву вкривали двосхилі дахи, вівтар – трисхи-лий. На західному кінці гребеня даху нави здіймалася восьмибічна вежечка, завершена шпилем з хрестом. Зовні стіни були горизонтально шальовані дошками. В інтер’єрі всі приміщення перекривали пласкі стелі.

1. Gil A. Prawosławna eparchia Chełmska do 1596 roku. – Lublin-Chełm, 1999. – S. 227.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 780.

3. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. 2-й Грубешовский округ. // ХВЕВ, 1891. № 11. – С. 173-177.

4. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 585.

5. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. 2-й Грубешовский округ. // ХВЕВ, 1891. № 11. – С. 173-177.

6. ЦДІА, фонд 693, опис 1, справа 436, аркуш 26.

7. Górak J. Dawne cerkwie drewniane w województwie Zamojskim. – Zamość, 1984. – S. 49.

8. Там само.

9. Saładiak A. Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. – Warszawa, 1993.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 198.