Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

1975 р. Паспортна інформація

Скіфське городище

Пам’ятка археології

V-III ст. до н.е.

Розміщення:

Вінницька обл., м. Вінниця, мікрорайон Сабарів, в 400 м на схід від греблі, на лівому березі Південного Бугу.

Загальний опис:

Городище з трьох боків оточено глиняними валами. Нижня частина валу випалена для збереження від розсування. Пам’ятка обмежена крутими схилами, місцями до 10 м. В самому городищі проходять ще два вали дугоподібної форми, витягнуті із заходу на схід. Розміри городища по лінії схід-захід – до 500 м, по лінії північ-південь – до 300 м. На його території в північно-східній частині знаходяться кургани, які із-за річки, що протікає через городище, дуже запливли.

Культурний шар городища незначний. Шару скіфського часу не виявлено. Зібрана кераміка відноситься до епохи Київської Русі: уламки кружальних горшків з низькими слабо відігнутими вінцями, з потовщеним закругленим краєм. Посуд орнаментований рідкими боріздками.

Конструкція поселення дала можливість М.І. Артамонову зробити припущення, що вали були насипані у скіфський час. Городище було споруджено для захисту жителів та худоби.

Історична довідка:

Пам’ятка відкрита Південно-Подільською археологічною експедицією під керівництвом М.І. Артамонова у 1946 р. Матеріали розвідок зберігаються в Ермітажі та в ІА НАН України.

Дослідження, реставраційні роботи:

У 1946 р. досліджувалась Південно-Подільською археологічною експедицією під керівництвом М.І. Артамонова;

у 1948 р. – експедицією ІА АН УРСР під керівництвом Д.І. Березовця.

Реставраційні роботи не проводились.

Облікова інформація:

Взято на охорону згідно рішення Вінницького облвиконкому депутатів трудящих № 313 від 10.06.1971 р.

Охоронний № : 502

Основна бібліографія, архівні дані:

Артамонов М.И. Отчет о раскопках ИА УССР.- 1946/12.- С.10.

Березовець Д.І. Розвідки в верхів’ях Південного Бугу.- АП УРСР.- Т.3.- К., 1952.

Ілюстративні матеріали:

1. Скіфське городище V-III ст. до н.е. Фрагмент валу.

2. Скіфське городище V-III ст. до н.е. Схематичний генплан.

Городище 7 – 3 ст. до н.е. (Сабарівський ліс) [Памятники истории и культуры Украинской ССР. – К.: 1987 г., с. 44].

В Сабарівському лісі зазначено такі пам’ятки археології:

– стоянка, 25 тис. років тому;

– поселення 6 – 5 ст. до н.е.;

– поселення 2 – 4 ст. (1 км на захід);

– поселення 8 – 9 ст. (1 км на захід) [Памятники истории и культуры Украинской ССР. – К.: 1987 г., с. 44].