Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Паспортна інформація

Пам’ятка археології

XI-XIII ст.

Розміщення:

Хмельницька обл., Красилівський р-н, Веселівська сільрада (за даними 1974 р.), в 1 км на схід від села.

Загальний опис:

Майданчик городища еліпсоподібної форми, має площу 4189 м2. Навколо майданчика зведено вал і рів. Висота валу сягає 1,2 м. Глибина рову – 1,7 м, ширина – 8 м. Зовнішній схил валу з північної сторони дуже стрімкий, досягає 25-26.

Поверхня городища заліснена, понижується в західну сторону, утворюючи тут уступ-майданчик.

Розріз валу показав, що він насипаний із чистого суглинку. Культурний шар городища у місці розкопок досягає 0,4 м. Насичений він вуглинками, які перемішані у суглинку гаристого відтінку. У цьому шарі знайдено кераміку кінця XI, XII-XIII ст. та наконечники стріл черенкового типу. Посуд раннього періоду належить високим округлобоким горщикам з добре профільованими вінцями, краї яких нахилені всередину і майже вертикально зрізані. Друга група кераміки має широкі аналогії з багатьма пам’ятками стародавньої Русі.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Збудована пам’ятка наприкінці XI ст. слов’яно-руським населенням, належала до так званого Прибузького історико-географічного району. Пізніше городище було у складі Галицько-Волинського князівства, а з XII ст. відійшло до Болохівського князівства, виконуючи функції фортеці-воїна для прикриття цього політичного об’єднання із заходу.

Життя тут завмерло одночасно із занепадом таких важливих адміністративно-політичних центрів, як Губин, Божськ, Кудин та інші, зруйнованих у середині XIII ст. ордами монголо-татар під керівництвом Борундая.

Староруське городище виявлене у жовтні 1967 р. В.І.Якубовським. Під його керівництвом у серпні 1971 р. на території городища проводила розвідкові розкопки слов’яно-руська археологічна експедиція Хмельницького краєзнавчого музею.

Звіти та речові матеріали зберігаються у фондах Хмельницького краєзнавчого музею.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих № 84 від 25.03.1971 р.

Охоронний № : 786.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: згідно розпорядження Виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих № 143 від 5.05.1974 р. установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м від пам’ятника.

Ілюстративні матеріали:

План розташування городища.