Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

2000 р. Пам’ятки архітектури та містобудування України

Церква св.Іллі та дзвіниця

Комплекс дерев’яних споруд розташований на пагорбі в північній частині села, помітно виділяючись на тлі довколишніх гірських ландшафтів. До його складу входять церква, дзвіниця та невисока огорожа з вхідною брамою під ґонтовим дахом. Елементи ансамблю вирізняються винятковою єдністю архітектурно-художнього вирішення, пов’язаного з використанням авторами окремих стилістичних засад і прийомів модерну.

Іллінська церква, зведена 1898 р., має значні розміри, складний східчастий силует, а також нетрадиційні для буковинської архітектурно-будівельної школи криволінійні форми, властиві панівній наприкінці XIX – на початку XX ст. стилістичній течії модерну.

Основу пам’ятки становлять прямокутна, дуже витягнута в поперечному напрямку нава та розташовані на схід і захід від неї прямокутні, але витягнуті вже у поздовжньому напрямку приміщення вівтаря (з ризницею та паламарнею з південного та північного боків) і бабинця. Стіни східного й центрального зрубів оперезані по периметру піддашшям на фігурних кронштейнах, в той час як бабинець оточений складнішою, арковою галереєю-опасанням. У композиції домінує центральна частина, увінчана монументальним двоярусним верхом комбінованої форми -восьмерик на четверику. Бічні притвори, як і приміщення бабинця та вівтаря, що перекриті пластичними каркасними дахами, підкреслюють головну роль нави у структурі будівлі. Різнобарвні різьблені карнизи та своєрідний ритм стрілчастих, складних за малюнком вікон надають екстер’єру Іллінської церкви декоративності. Не менш складна й структура інтер’єру пам’ятки, побудована на поєднанні висотного (над навою) та глибинного принципів розкриття внутрішнього простору. Висота центрального верху в інтер’єрі підкреслюється влаштуванням у головному вівтарі, бабинці та бічних вівтарях значно нижчого коробового перекриття. Глибинне розкриття внутрішнього простору візуально посилюється появою в бабинці додаткових бічних аркад-галерей на різьблених стовпах.

Пам’ятка є одним з найоригінальніших зразків архітектури модерну в традиційному церковному будівництві України.

Дзвіниця, зведена одночасно з церквою, розташована на південь від неї. Це досить висока каркасної конструкції будівля, нижній ярус якої – четверик, пошальований дошками, а верхній – восьмерик, вирішений у вигляді відкритої аркади-галереї, з ефектною восьмигранною банею у завершенні. Пам’ятка відзначається вишуканими пропорціями та вмілим моделюванням форм, співзвучних монументальним формам Іллінської церкви.

В. Т. Завада

Джерело: Пам’ятки архітектури та містобудування України. – К.: Техніка, 2000 р., с. 288.