Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Церкви Холмської єпархії

Перші дані про церкву датуються 1436 р. 1 В реєстрі податків 1564 р. записана “руська церква”. 2 У акті візитації 1741 р. зазначено, що дерев’яна церква нововід-реставрована. 3 У 1804 р. окрема парафія зліквідована австрійською владою і церкву приєднано як дочірну до парафії Чесники. 4 В 1848 р. дідич Роберт Добржелевський наказав її зруйнувати. 5 Для відновленої православної парафії у 1899-1900 рр. збудовано нову дерев’яну церкву за проектом томашівського повітового архітектора E. Яновського. 6 Будівництво здійснив мешканець міста Грубешева майстер Іван Обст. 7 У 1919 р. церкву перетворено на костел тієї ж посвяти. 8

Розташована в центрі села на рівній ділянці. Дерев’яна, зрубна тридільна будівля на підмурівку. Спільний зруб нави і бабинця прямокутний, з вужчими і нижчими прибудованими по боках каплицями, зсуненими до східної стіни нави. Вівтар гранчастий, вужчий і нижчий від нави. По обох боках до нього прилягають невеликі прямокутні ризниці. До бабинця з заходу прилягає прямокутний, рівноширокий присінок. Нава і бабинець вкриті спільним двосхилим причілковим дахом, вівтар – п’ятисхилим, а бічні рамена – двосхилими причілковими дахами, гребені яких сягають краю даху нави. Над присінком здіймається ярус восьмибічної вежі, вкритий високим вось-мибічним наметом, увінчаним цибулястою маківкою. Бічні приміщення присінку та захристії накриті односхилими дахами. Стіни шальовані горизонтально дошками, наріжники вертикально, вгорі завершені профільованими ґзимсами. В інтер’єрі у вівтарі – циліндричне псевдосклепіння, у решті приміщень – пласкі стелі. У бабинці розташовані широкі хори з виходом на них у північному приміщенні присінку.

1. Крип’якевич І. Церкви Холмщини і Підляшшя. – Холм, 1944. – С. 45-49.

2. Źródła dziejowe. Tom XVIII. – Warszawa, 1902. – S. 184.

2. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Konsystorz Grecko-Katolicki w Chełmie, Sygn. 772, а. 147а.

3. Ликвидированные приходы и церкви Холмской греко-униатской епархии. Томашевский уезд. // ХВЕВ, 1891. № 16. – С. 257-260.

4. Там само.

5. Archiwum Państwowy w Lublinie, Zespół Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny, Sygn. 772.

6. Там само.

7. KZSzP. Z. 17. Powiat Tomaszowski. – Warszawa, 1982. – S. 37.

Джерело: Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2005 р., с. 303 – 304.